Marketingo planas dvarčionių keramika

Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
11 puslapiai

Dvarcioniu keramika referatas. Dvarcioniu keramika referatas.

Turinys

Įvadas 3
1. Įmonės charakteristika 4
2. AB “Dvarčionių keramika” perspektyvų tyrimas 5
2.1. Makroaplinkos analizė 5
2.2.1. Ekonominė aplinka 6
2.2.2. Politinė - teisinė aplinka 7
2.2.3. Konkurencinė aplinka 8
2.2.4. Gamtos aplinka 8
2.2.5. Technologinė aplinka 9
2.2.6. Socialinė - kultūrinė aplinka 9
2.2.7. AB “Dvarčionių keramika” rinkos ir vartotojai 10
2.2. AB “Dvarčionių keramika” vidaus veiksnių analizė 11
2.2.1. Prekių kainų analizė 11
2.2.2. Prekių paskirstymo analizė 12
2.2.3. Prekių rėmimo analizė 13
3. SWOT analizė 14
4. Įmonės marketingo tikslai 14
5. Marketingo strategija ir tikslinės rinkos parinkimas 15
6. Marketingo veiksmų planas 15
7. Marketingo veiksmų planas 17
8. Kontrolė 18
Išvados 20
Literatūra 21

Įvadas

Marketingo planas paprastai yra rašytinis dokumentas, kuriame nusakyta visa firmos marketingo veikla, įskaitant tokius dalykus kaip visą šią veiklą įvykdyti ir kaip vėliau ją kontroliuoti. Marketingo planas atlieka labai daug funkcijų:
1. Jis parodo kelią kaip įdiegti pasirinktą firmos marketingo strategiją ir kaip pasiekti jos norimus tikslus.
2. Marketingo planas padeda kontroliuoti ir prižiūrėti kaip vyksta strategijos vykdymas.
3. Informuoja naujus dalyvius su jų pareigomis ir funkcijomis marketingo plane.
4. Parodo kaip turi būti paskirstomi firmos resursai.
5. Skatina galvoti ir siekti, kad geriau būtų panaudoti visi turimi resursai.
6. Apibrėžia atsakomybę, užduotis ir laiką.
7. Leidžia dalyviams žinoti problemas, galimybes ir grėsmes.
Kiekviena kompanija turi turėti planą kiekvienai marketingo strategijai ji vykdo. Tai reikalinga, nes planai turi keistis jei keičiasi tam tikros jėgos įmonėje ir jos aplinkoje ir marketingo planavimo procesas yra nuolatos vykstantis procesas.
Šio darbo tikslas yra sudaryti marketingo planą bendrovei AB “Dvarčionių keramika” bei paanalizuoti kaip tai turėtų pakeisti bendrovės veiklą ir pardavimus.

1. Įmonės charakteristika

AB "Dvarčionių keramika" yra vienintelis keraminių plytelių gamintojas Lietuvoje. Be to ji yra didžiausia ir moderniausia keraminių plytelių įmonė visose Baltijos šalyse. AB “Dvarčionių keramika” gali per metus pagaminti apie 2 mln. kv.m. plytelių. Svarbiausia įmonei - įsitvirtinti Lietuvos ir gretimų šalių rinkose. "Dvarčionių keramika" orientuojasi į regioninės įmonės pozicijas su besivystančia veikla Vakarų rinkose ir plačiai vystoma prekyba Rytuose. AB “Dvarčionių keramika” viena iš seniausiai veikiančių įmonių - 1998 metais įmonė pažymėjo garbų 110 metų veiklos...