Marketingo planas

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

TURINYS

Pardavimų skatinimas 2
Situacijos analizė /praktinė marketingo taikymo dalis/ 5
Paslaugų charakteristika 5
Paslaugų kainos ir nuolaidos 5
Rėmimo organizavimas 6
Klientų charakteristika 6
Paslaugų teikimo vieta ir aptarnavimo būdai 7
Paslaugų pardavimas 7
Marketingo planavimas 8
Vidiniai ištekliai 8
Makro aplinka 9
Problemų ir galimybių analizė: 9
Įmonės tikslai 10
Konkretūs marketingo tikslai 10
Marketingo uždaviniai 11
Marketingo strategijų formulavimas 12
Įmonės marketingo strategijos 13
Marketingo veiksmų planas 15
Literatūra 16


PARDAVIMŲ SKATINIMAS
Iki šiol tiek marketingo teorijoje, tiek praktikoje pardavimų skatinimo turinys suvokiamas nevienareikšmiškai. Paprastai pardavimo skatinimas laikomas giminine sąvoka, apimančia įvairias skatinimo priemones , kurios negali būti priskirtos kitiems rėmimo veiksmams. Iš tikrųjų pardavimo skatinimas apima į vieningą veiksmų sistemą sujungtas priemones, parinktas ne tik iš rėmimo, bet ir iš kitų marketingo komplekso elementų. Kartais šis terminas siejamas tik su visuma gamintojo priemonių, kurios teikiamos kaip pagalba prekybininkams prekių pardavimo vietoje. Štai bendras vadovėliuose pateikiamas pardavimų skatinimo apibrėžimas:
Pardavimų skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų skatinamojo pobūdžio veiksmų, sudarančių palankias sąlygas prekei įsigyti.
Iš esmės tai neatskleidžia nei pačios sąvokos, nei pardavimų skatinimo esmės – kur yra riba tarp reklamos ir skatinimo? O gal pardavimų skatinimą galima būtų charakterizuoti kaip subtilesnę reklamą? Apibrėžimas teigia, kad pardavimų skatinimo tikslas – aukojant dalį pelno, realizuoti daugiau produkcijos. Vadinasi, pardavimų skatinimo išlaidos apibrėžiamos kaip ir paprasčiausios reklamos išlaidos. Tačiau bet kuriuo atveju, marketingo teorijoje tai analizuojama kaip atskira sudėtinė rėmimo dalis.
Gamintojas pardavimo skatinimo veiksmus nukreipia į vartotojus ir prekybininkus (didmeninkus ir mažmeninkus), didmenininkai – iš esmės tik į mažmenininkus, o pastarieji – tik į vartotojus.
Pardavimų skatinimo teorijoje išskiriamos šios pardavimų skatinimos orientacijos:
Vartotojų skatinimas – tai riboto laiko pardavimo skatinimo veiksmai, kuriais, siekiama suaktyvinti tam tikros prekės potencialius pirkėjus paprastai jos pardavimo vietoje suteikiant ypatingą apskatą, sudarant palankias sąlygas susipažinti su preke.
Prekybininkų skatinimas (angl. Trade promotions, Dealer promotions) – riboto laiko pardavimo skatinimo veiksmai, kuriais gamintojas papildomomis priemonėmis siekia suaktyvinti prekybininkų (didmenininkų ir...