Marketingo planas

 5
Microsoft Word 188 KB
26 puslapiai

Marketingo planas kursinis. Marketingo planas kursinis. Marketingo skalės praktikoje. Marketingo plano biudzetas kas tai?. Marketingo skalės praktikoje. Marketingo plano biudzetas kas tai?.

TURINYS

ĮVADAS2
SANTRAUKA3
SUMMARY4
1. AB “LIETUVOS TELEKOMAS” MAKRO IR MIKRO APLINKA.….5
1.1 Politinė – teisinė aplinka……………5
1.2 Ekonominė aplinka…………………….9
1.3 Konkurencinė aplinka….13
1.4 Technologinė aplinka…15
1.5 Mikroaplinka….17
2. AB “LIETUVOS TELEKOMAS” MARKETINGO PLANAS….24
2.1 Paslaugos24
2.2 Kainos27
2.3 Pateikimas31
2.4 Rėmimas33
3. AB “LIETUVOS TELEKOMAS” MARKETINGO STRATEGIJA.…36
3.1 Strategijos esmė36
3.2 Marketingo plano biudžetas, jo vykdymo kontrolė….39
4. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI41
5. NAUDOTA LITERATŪRA42
6. PRIEDAI43

ĮVADAS

Paslaugų verslas ekonomikoje pradeda užimti vis svarbesnę vietą. Paslaugos ir prekės parduodamos rinkoje. Jos tenkina pirkėjų norus, poreikius, padeda užbaigti prekių gamybos ir jų vartojimo paskirties ciklą, tiesiogine ar netiesiogine prasme priartina prekes prie vartotojo.
Didėjanti paslaugų sektoriaus apimtis ir reikšmė šiandienos visuomenėje pradėjo naują erą. Daugelyje pasaulio šalių paslaugos yra laikomos pagrindiniu ekonomikos produktyvumo šaltiniu, kuris susijęs su naujų prekių ir paslaugų atsiradimu, jų gamybos sistemų kūrimu, ryšių su paslaugų vartotojais organizavimu, palaikymu ir t. t.
Paslaugų sektorius savo intensyvumu prilygsta prekių gamybos sektoriui, nes dažnai paslaugų industrija daro didelę technologinę įtaką ne tik naujoms paslaugoms, bet ir naujoms prekėms atsirasti.
Paslaugų industrija siekia būti tokia pat koncentruota, kaip ir gamybos industrija.
AB “Lietuvos telekomas” yra linkusi plėsti teikiamų paslaugų skalę, kad visiškai patenkintų pirkėjo pageidavimus ir jį patrauktų.
Vis dažniau prie esamų paslaugų pridedami nauji, papildomi, paslaugų komponentai, nes naujų technologijų plėtojimas skatina paslaugų įmones prisitaikyti prie rinkos sąlygų.
Paslaugos, kaip ir prekės, turi nuolatinį ryšį su vartotojais, todėl tampa vertybe ir pelno šaltiniu. Vartotojai vertina tas paslaugas, kurios atitinka jų lūkesčius, todėl AB “Lietuvos telekomas” nuolat tobulina paslaugų teikimo sistemą, gerina šio proceso kokybę.

SANTRAUKA

Šiame kursiniame darbe pabandžiau išnagrinėti AB “Lietuvos telekomas” marketingo strategiją. Šią įmonę pasirinkau todėl, kad 1999-tųjų metų vasarą minėtoje organizacijoje atlikau mokomąją – pažintinę praktiką ir turėjau galimybę susipažinti...