Marketingo kursinis

Analizė
 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiaiPagrindinis darbo tikslas yra sugebėjimas praktiškai pritaikyti teorines žinias ir išanalizuoti taikomus UAB "West Express", marketingo elementus.
Pasitelkus turima informacija;
1. Pristatyti ir išanalizuoti UAB "West Express" įmonės darbą
2. Išnagrinėti marketingo plano reikšmę;
3. Įvertinti UAB “West Express" marketingo programos elementus;
Darbo atlikimo metodas:
• Gauta informacija apie UAB “West Express" ir literatūra apie marketingą, pritaikiau kursiniam darbui atlikti
Darbo svarba:
Šis kursinis darbas gali būti naudingas įmonei ir marketingo srities specialistams.
Įvadas


Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Jo tema jau yra parašyta šimtai ir galbūt tūkstančiai vadovėlių, jį studijuoja ne tik verslo vadybos, bet ir kitų specialybių studentai. Daugelis žmonių, pasirinkdami sprendimus ką ir kur pirkti, už ką balsuoti, kur ir kaip atostogauti ir pan., dalyvauja marketinge ir patiria jo poveikį kaip prekių ir paslaugų pirkėjai ir vartotojai ar visuomeninio gyvenimo dalyviai. Dėl to marketingo žinios yra naudingos ir reikalingos ne tik tiems, kurie jį vykdo, bet ir tiems, kurie patiria ir priima jo poveikį.
Marketingas- tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema, bet ir įmonės bei jo tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą.
Ekonominėje literatūroje aptinkama įvairių kitų marketingo aiškinimų. F. Kotleris teigia, kad marketingas yra socialinis ir valdymo procesas, kurio dėka asmenys ir jų grupės, kurdami ir vykdydami prekių bei vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams tenkinti.

1. Marketingo programa

1.1. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos
Marketingo veiklai yra svarbūs visų interesai – pirkėjų, pardavėjų, gamintojų. Tačiau šie tikslai gali būti labai skirtingi. Skyriami 4 pagrindiniai marketingo tikslai:
• Kuo maksimalesnio vartojimo
• Maksimalaus poreikių tenkinimo
• Maksimalios prekių ar paslaugų pasiūlos
• Maksimalios gyvenimo kokybės
• Visi šie tikslai yra alternatyvūs. Jų esmė artima, skiriasi tik jų formavimas. Kiekviena įmonė turėtų kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius siekdama svarbiausio tikslo – pelno. Kiekvienos įmonės strateginis tikslas – sukurti tokią prekę ar paslaugą, kuri geriausiai tenkintų vartotojų, visuomenės poreikius ir garantuotų įmonės galimybes gauti stabilų pelną. Siekiant šio tikslo reikia suformuluoti atitinkamus konkrečius marketingo uždavinius.
Marketingo...