Marketingas

Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
9 puslapiai
Marketingas 1psl.
Rinka 1psl.
Vertė 2psl.
Kaina 2psl.
Pelnas 3psl.
Lengvatinių kainų formavimas 5psl.
Reklama 5psl.
Gamyba nėra baigta, kol pagaminta prekė nepasiekia vartotojo rankų.
Procesas, kuriuo tai atliekama, vadinamas MARKETINGU. Jis sudaro svarbų
gamybos organizavimo momentą.
Žodis “rinka” savo kilme reiškia vietą, kurioje prekės būdavo perkamos ir
parduodamos. Šiandien sąvoka “rinka” turi daug platesnę, dažnai globalinę
reikšmę. Ji apibūdina ne kokią nors vietovę, kur perkamos ir parduodamos
prekės, bet greičiau sąlygų kompleksą, kuris leidžia prekės pirkėjams ir
pardavėjams susisiekti vienas su kitu ir sukelia konkurenciją tarp pirkėjų,
viena vertus, ir tarp pardavėjų, kita vertus.
Visa, kas reikalinga rinkai susidaryti, yra prekė, kuri galėtų būti
perkama ir parduodama, keletas žmonių, norinčių ją pirkti, ir dar keletas,
pageidaujančių ją parduoti. Pirkėjai ir pardavėjai gali bendrauti tiesiog
žodžiu arba laiškais, telefonu, telegrafu, per radiją. Būdas ir vieta
neturi reikšmės, jei tarp žmonių rinkoje jau susidarė kontaktas, pakankamas
rastis konkurencijai perkant arba parduodant. Tobuloje rinkoje konkurencija
yra visiškai laisva, ryšiai greiti ir lengvi bei daug pirkėjų ir pardavėjų.
Plati rinka būdinga prekėms, kurios turi visuotinę paklausą, patvarios,
transportabilios ir lengvai dalomos. Tai svarbu norint paimti pavyzdžius ir
tiksliai apibūdinti prekę. Tokias prekes gali pirkti ir parduoti toli
vienas nuo kito ir nuo pačių prekių gyvenantys žmonės. Iš tiesų, pirkėjai
ir pardavėjai gali būti nei matę, nei lietę tų prekių, kuriomis operuoja; o
taip dažnai būna didžiosiose medvilnės, kviečių ir kaučiuko rinkose.
Mažesnės paklausos prekės, kurias, be to, sudėtinga transportuoti ir
atidalinti pavyzdžiams, turi visai siauras rinkas. Pavyzdžiui, prašmatnių
moteriškų skrybėlaičių rinka labai ribota.
Yra daugybė galimų rinkos formų. Atsižvelgiant į rinkos dalyvių skaičių
ir konkurencijos laipsnį, tai reikėtų skirti polipolines, oligopolines ir
monopolines rinkas.
Polipolinei, arba vadinamajai tobulos konkurencijos, rinkos formai
būdinga, kad rinkoje yra daug pardavėjų ir pirkėjų. Pavienis jos dalyvis
rinkos kainoms negali turėti įtakos, nes jo parduodamas arba perkamas
prekių kiekis labai mažas.
Priešingybė polipolinei rinkai yra monopolinė rinka. Kai rinkoje yra tik
vienas pasiūlos atstovas (pardavėjas) ir daug pirkėjų, turime reikalą su
pasiūlos monopoliu. Monopolininkas rinkoje yra vienas pardavėjas, todėl
neturi konkurentų. Jis savo realizuojamoms...