Manipuliacija mokyklos klasėse

Analizė
 5
Microsoft Word 170 KB
23 puslapiai

Manipuliacijos analize. Manipuliacijos analize.

TURINYS

ĮVADAS3
1. MANIPULIACIJOS PRIEŽASTYS…………………………………………4
2. MOKYKLOS KLASĖ – TAI GRUPĖ, KURIOJE REIŠKIASI MANIPULIACIJA6
2.1. Klasė kaip grupė6
2.2. Klasės mikroklimatas7
3. MOKINIŲ BEI MOKYTOJŲ MANIPULIACIJOS…9
3.1. Mokinių manipuliacija9
3.2. Mokytojo vaidmuo skatinant ar slopinant mokinių manipuliaciją…….13
4. MOKINIŲ MANIPULIACIJOS KLASĖJE TYRIMAS…15
4.1. Tyrimo metodika…….….15
4.2. Tyrimo duomenų analizė17
IŠVADOS32
LITERATŪRA33
PRIEDAS35

ĮVADAS

Kiekvieną žmonių grupę, organizaciją, tame tarpe ir eilinę mokyklos klasę, sudaro daugybė žmonių. Savaime suprantama, kad jie skiriasi ne tik savo išvaizda, tačiau ir charakterio tipais, gyvenimo, veiklos tikslais bei jų siekimo būdais, nuomonėmis, vadovaujasi skirtingomis vertybėmis, kitaip reaguoja atsidūrę įvairiose gyvenimiškose situacijose. Ir tikriausiai nei vienas jų nenori būti atstumtas, nepripažįstamas, blogesnis nei kiti. Tad nenuostabu, jog kiekvienas mūsų dažniau ar rečiau norime pasirodyti geresniais nei esame, geresniais nei kiti, bandome kitus priversti “šokti pagal mūsų dūdelę” – pasiekti savo tikslų apgaudinėjant ar nutylint tiesą. Sugebėjimas pakreipti padėtį savo labui, išnaudoti ar apgaudinėti kitus savo naudai, kurti intrigas – tai tikrų tikriausi manipuliacijos pavyzdžiai. Tačiau reikia nepamiršti, kad ir patys ne ką rečiau atsiduriame kitų manipuliatorių rankose Tik ne visada tai pastebime, o kartais net nenorime to pastebėti, pripažinti.
Psichologai, gilindamiesi į sąveikas tarp žmonių, labiausiai domisi manipuliatorių veiksmais žmonių grupėje bei manipuliacijos poveikiu kitiems. Tačiau individų manipuliacijos grupėje ar organizacijoje, o ypač mokykloje, tema toli gražu nėra plačiai ištirta. Apie tai byloja ir tai, jog nepavyko rasti daug literatūros šia tema.
Tad šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti manipuliacijos raiškos ypatumus mokyklos klasėje. Tyrimo objektas – manipuliacija mokyklos klasėje. Tyrimo tikslui pasiekti, išsikelti šie uždaviniai:
1. Atskleisti manipuliacijos priežastis;
2. Aptarti, kodėl ir kada mokyklos klasė tampa palankia aplinka manipuliacijoms pasireikšti;
3. Išanalizuoti mokinių manipuliacijos procesą bei išryškinti mokytojų vaidmenį slopinant ar skatinant manipuliatyvius veiksmus klasėje;
4. Ištirti mokinių manipuliacijos klasėje ypatumus.
Tyrimo metu buvo siekta patikrinti, tai yra patvirtinti arba atmesti šią tyrimo hipotezę – mokiniai, siekdami asmeninės naudos (pvz., geresnio pažymio, mokytojų palankumo, bendraklasių dėmesio ir kt.), linkę manipuliuoti.
Darbas buvo...