Maksas plankas

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

M. Planko charakteristika
Maksas Karlas Ernestas Liūdvigas Plankas gimė 1858m. balandžio 23 d. Jo gimimo vieta – Kylis, uostas prie Baltijos jūros. Kylis priklausė Danijai, tačiau 1866 m. tapo Prūsijos dalimi. Planko tėvas buvo vokiečių kilmės ir vadinosi Johanu Juliumi Vilhelmu fon Planku (Johan Julius Wilhelm fon Planc), tai gerai žinomas konstitucinės teisės profesorius, padėjęs rašyti Prūsijos Civilinį Kodeksą; motina – Ema Pacig (Emma Patzig). Pats Plankas (Max Plank) buvo puikus muzikantas, kuriam kartais smuiku akompanuodavo A. Einšteinas. Jo gyvenime būta skaudžių tragedijų. Su pirmąja žmona Marga fon Hėslin (Marga von Hoesslin) Plankas turėjo keturis vaikus. Netrukus po vedybų jis prarado dvi dukras, kurios abi mirė dėl gimdymo komplikacijų, o vienas sūnus žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą. Kitas jo sūnus užaugo, tačiau įsivėlė į nepavykusį sąmokslą, per kurį ketinta nužudyti Adolfą Hitlerį. Jis buvo nubaustas mirties bausme. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Planko namus ir beveik visus jo darbus sunaikino sąjungininkų bombardavimai. Plankas buvo religingas ir iki gyvenimo pabaigos tikėjo į mielaširdingą Visagalį. Antroji žmona, kurią vedė 1911 m., buvo pirmosios žmonos dukterėčia. Mirė Plankas 1947 m. spalio 4 dieną, nesulaukęs devyniasdešimtojo gimtadienio.


Moksliniai pasiekimai
Mokydamasis Maksimiliano gimnazijoje Miunchene, Plankas buvo puikus, tačiau neišsiskiriantis studentas. Susidomėjęs fizika, 1874 m. įstojo į Miuncheno universitetą ir 1879 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį. Jo daktarinė disertacija buvo susijusi su antruoju termodinamikos dėsniu ir rodė tai, jog Planką traukė esminės problemos. Jam didelės reikšmės turėjo perspektyva, jog išorinis pasaulis yra kažkas “absoliutaus” ; jis rašė: “dėsnių, kuriuos būtų galima pritaikyti tam “absoliutumui”, ieškojimas man atrodė didžiausias mokslinis siekis...