Makroekonominių procesų įvertinimas

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ ĮVERTINIMAS

1. TURINYS

1. TURINYS 2
2. ĮVADAS 3
3. RINKA IR PAGAMINTOS PRODUKCIJOS MATAVIMAS 4
4. BENDRASIS NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO SUDĖTINIAI ELEMENTAI 5
5. REALUSIS IR NOMINALUSIS BNP 7
6. BNP DEFLIATORIUS 8
7. NACIONALINĖS PAJAMOS 9
8. EKONOMINĖS GEROVĖS ĮVERTINIMAS 10
9. PAGRINDINIAI TEIGINIAI 12
10. IŠVADOS 13
11. NAUDOTA LITERATŪRA: 14

2. ĮVADAS

Šiuolaikiniai valstybių ūkiai (tiesiog vadinami ekonomikomis) gamina labai daug įvairių prekių ir paslaugų. Tai ir maistas, ir butai, ir medicininis aptarnavimas, ir automobiliai. Vienas iš būdų įvertinti kurią nors ekonominę sistemą- išmatuoti visų jos teikiamų prekių bei paslaugų vertę. Žinoma, įvertinę bendrąją gamybos apimtį, dar nesužinosim apie šalies žmonių pragyvenimo lygį. Mat turtingo žmogaus ir laimingo žmogaus sutapatinti negalima. Žmogui būtini ir kiti dalykai: pasitenkinimas savo darbu, bei aplinka, kuri jį supa. Kaip bebūtų, pagamintos produkcijos apimtis- tai vienas iš svarbių ekonomikos sėkmės rodiklių.

3. RINKA IR PAGAMINTOS PRODUKCIJOS MATAVIMAS

Gaminių įvairovė sąlygoja problemą: kaip reiktų išmatuoti visą nacionalinį produktą. Kaip galima sumuoti, pavyzdžiui,apelsinus ir obuolius? Tai fiziškai skirtingi dalykai.
Atsakymą pateikia rinkos kainos. Jei apelsinai perkami po 5 litus už kilogramą, o obuoliai po 2,50, tai reiškia, kad kilogramas apelsinų yra vertas dviejų kilogramų obuolių. Nacionalinis produktas (NP) – tai pinigais išreikšta prekių ir paslaugų, pagamintų per atitinkamą laikotarpį( dažniausiai per metus) vertė:
Obuolių ir apelsinų sumavimas panaudojant rinkos kainas.

Kiekis(kg) padauginta Kaina už kg lygu Rinkos vertė
(1)*(2)=(3)
obuoliai 400 * 2.50 = 1000
apelsinai 100 * 5.00 = 500
Iš viso 1500

Panašiu būdu galima nustatyti sudėtingos ūkinės sistemos tiekiamų produktų bendrąją vertę. Padaugindami produkcijos kiekį iš kainos, gauname vieno kurio nors produkto vertę. Tuo tarpu sumuodami įvairių produktų – drabužių, maisto, automobilių ir t.t.- kainas, galime pinigais įvertinti metinį nacionalinį produktą.

4. BENDRASIS NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO SUDĖTINIAI ELEMENTAI

Gamindami daugiau prekių bei paslaugų, mes daugiau turime ir pajamų. Pvz.,jei firma „General Motors“ gamina daugiau automobilių, tai ji samdo daugiau darbuotojų. Todėl didėja ir darbuotojų gaunamos pajamos ir firmos gaunamas pelnas. Kai gaminame produktus, tai tuo pačiu kuriame pajamas.
Apskaičiuojant nacionalinio produkto vertę, galutiniai produktai skirstomi į keturias...