Majų civilizacija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 67 KB
7 puslapiai

Majai referatas. Majai referatas.

Majų civilizacija, tiek daug davusi žmonijai, buvo taip tolima pačiam žmogui. Majų mokslininkai sugebėjo apskaičiuoti dienos ilgį ir nustatyti mėnulio užtemimo laiką, tačiau niekada nesukūrė tobulesnio įrankio žemdirbiui.
Majų darbo žmones galima padalinti į dvi grupes: į priklausomus, tačiau asmens laisvę turėjusius žemdirbius, statybininkus bei amatininkus ir į tikruosius vergus. ,,Žemieji žmonės” dirbdavo žemę, tačiau jiems priklausė tik vienas trečdalis pajamų. Antrą trečdalį paimdavo didikai, trečią- žyniai. Pagrindinis šio žemojo luomo žmonių užsiėmimas buvo žemdirbystė. Žemę majai įdirbdavo taip: pirmiausia akmeniniais kirviais iškirsdavo mišką ir sausus medžius sudegindavo. Iškirstą plotą apsėdavo: žemdirbys lazda padarydavo dirvoje duobutę, į kurią įdėdavo kukurūzo sėklą. Apsėjęs lauką, žemdirbys daugiau juo nebesirūpindavo ir grįždavo į jį tik tada, kai subrendusios burbuolės jau pradėdavo džiūti. Tada kukurūzus nuimdavo. Dirva nuo tokio neūkiško naudojimo per dvejus trejus metus visiškai nusialindavo. Majai augino dar medvilnę, pupeles, tabaką, kakavą, miškuose kopdavo laukinių bičių medų ir t.t. Jūros vandenys gausiai teikdavo žuvies, iš jūros vandens pasigamindavo ir druskos.
Majai medžiojo laukinius triušius, agučius, driežus. Kiekviena šeima augino kalakutų, ančių. Vis dėl to majų valgis buvo labai vienodas, net 90 procentų maisto sudarydavo kukurūzai.
Žemojo luomo žmonės privalėjo duoti duoklę savo valdovams ne tik žemės ūkio produktais. Dar svarbi pareiga buvo statyti majų didikams rūmus, šventyklas bei piramides. Žemasis luomas tiesė ir akmens kelius, jungusius svarbiausius majų kulto centrus.
Dar žemiau už laisvuosius darbininkus stovėjo vergai. Jais tapdavo nepaakoti majų dievams karo belaisviai. Vergu galėjo tapti ir paties miesto- valstybės pilietis. Priežasčių buvo labai daug. Arba jis gimė vergas, arba kuo nors nusikalto (ypač apsivogė), ir už tai buvo nubaustas vergauti iki gyvos galvos, arba, kad prasiskolinęs negalėjo grąžinti skolos ir tapo skolininko vergu iki to laiko, kol šeimos nariai jo neišpirks. Svetimtautis taip pat galėjo būti parduotas i majų miestą vergu. Majai turėjo pinigus- kakavos pupeles.
Žemojo luomo daugumas gyveno kaimuose, provincijose, plačiose majų miesto apylinkėse. Vienos gyvenvietės gyventojai sudarė kaimo bendruomenę. Žemė buvo bendruomenės nuosavybė, iš jos kiekviena šeima gaudavo atitinkamą sklypą. Kai žemė po trejų metų visiškai išsekdavo, šeimai bendruomenė duodavo naują sklypą. Majų šeima buvo patriarchalinė. Savo ,,pavardę” gaudavo pagal tėvą, o ne pagal motiną. Kiekvienas majas turėdavo...