Maironio eilėraščio rigi kulm analizė ir analize

 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Maironis jaunoji lietuva analize. Maironis jaunoji lietuva analize. Kaip maironis ilgisi tevynes?. Kaip maironis ilgisi tevynes?.

Maironis- žymiausias lietuvių poetas romantikas. Jo plunksnai priklauso trys istorinės dramos, pora libretų, keturios poemos, iš kurių meniškai brandžiausia yra ,,Jaunoji Lietuva”. Vis dėlto esmingiausia Maironio kūrybinio pakilimo dalis yra lyrika, sudėta į vienintelį rinkinį, paties poeto daug kartų taisytą, tobulintą ir pavadintą skambiu vardu ,,Pavasario balsai”. Silabotonine eilėdara parašytuose posmuose telpa daugybė temų: garbinga Lietuvos praeitis, didvyriški protėvių žygiai, tautos atgimimo žingsniai 19 amžiaus pabaigoje, kuriančio žmogaus nerimas, stiprus meilės jausmas pasauliui ir jo žmonėms, širdies troškimai, svetimų šalių ir, svarbiausia, Lietuvos gamta. Maironis yra įėjęs į ne vienos kartos sąmonę kaip tėvynės meilės dainius, kaip poetas, kurio lyrikoje išraišką surado plačios Lietuvos erdvės, skambiai vadinamos panorama.
Nagrinėjamas kūrinys irgi panoraminis. Pavadinimas nurodo eilėraščio vyksmo vietą. Rigi Kulm- tai kalnas, nuo kurio atsiveria nepaprastai gražus Šveicarijos kraštovaizdis. Kalbantysis pasakoja apie tai, ką mato nuo Rigi Kulm viršūnės. Mini ir tai, ko nemato, tai yra Lietuvą. Vadinasi, jos ilgisi. Tėvynės ilgesys yra šio posmo poetinis išgyvenimas. Jis išsakomas antrojo asmens forma (,,Išmatyt negali Lietuvos”). Eilėraščio pradžioje ,,aš” žvilgsnis aprėpia, kas yra aukštai,- snieguotas kalnų viršūnes. Metaforos ,,vainikas kalnų”, ,,rūbais žiemos” šalčiu alsuojantį vaizdą gyvina, daro jaukų ir patrauklų.
Vieta, opoziciška įspūdingoms kalnų viršūnėms, yra tai, kas matyti ,,po kojų žemai”. Ši antitezė, reiškiama antonimais ,,aukštai”-,,žemai”, komponuoja kūrinio tekstą ir paryškina vieną iš prasmių: Alpių šalis nepaprastai graži. Šiam grožiui eilėraščio žmogus labai atviras, todėl patiria daugybę estetinių išgyvenimų: džiaugsmą, pasigėrėjimą, harmoniją su pasauliu. Gamta...