Magnetinis laukas elektromagnetinė indukcija

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 144 KB
19 puslapiai

Elektromagnetinis laukas kursinis. Referatai elektromagnetine indukcija. Elektrinis laukas referatas. Zemes magnetinis laukas referatas. Elektromagnetinis laukas kursinis. Referatai elektromagnetine indukcija. Elektrinis laukas referatas. Zemes magnetinis laukas referatas.

6.4. MAGNETINIS LAUKAS. ELEKTROMAGNETINĖ INDUKCIJA


□ Magnetinis laukas, jo prigimtis.
□ Magnetinio lauko stipris. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Jų
matavimo vienetai.
□ Žemės magnetinis laukas, jo elementai ir jų matavimas.
□ Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Faradėjaus indukcijos dėsnis.
□ Saviindukcija. Abipusė indukcija. Sūkurinės srovės.
□ Transformatoriaus transformacijos ir naudingumo koeficientai.
□ Transformatorių panaudojimas. Rentgeno aparatas.

6.4.1. Magnetiniai laukai, jų prigimtis ir poveikis

Jau 4000 metais pr.m.e. Kinijoje buvo žinoma, kad mineralas magnetitas
(Fe2O3), turi nepaprastų savybių: jis pritraukia geležinius kūnus, laisvai
pakabintas pasisuka šiaurės−pietų kryptimi. Todėl jau tuo metu kinai
naudojo magnetinį kompasą, mokėjo įmagnetintį plieną. Apie 500 metus pr.m.e
šis mineralas buvo aptiktas Magnezijoje ( Mažosios Azijos vietovėje). Todėl
graikai tokių savybių turinčius kūnus pavadino magnetais, o šias jų savybes
− magnetizmu. Ilgai buvo manoma, kad magnetizmas nesusijęs su elektriniais
reiškiniais. 1820 metais H. Erstedas (H. Oersted) ir A. Amperas (A. Ampere)
nustatė, kad magnetinis laukas veikia laidininkus, kuriais tekanti srovė
veikia magnetinę rodyklę, bet ne traukia ar stumia, o pasuka ją statmenai
srovės krypčiai.
Bandymai rodo, kad nuolatiniai magnetai vienas su kitu, ar su elektros
srove sąveikauja būdami vakuume. Magnetiniam poveikiui iš vieno kūno į kitą
perduoti nereikia medžiagos. Ši sąveika aiškinama jėgų lauku. Pirmasis
magnetinio lauko sąvoką 1845 metais pavartojo anglų fizikas M. Faradėjus
(M. Faraday). Bandymai rodė, kad nuolatinis magnetas, elektros srovė ar
judantis įelektrintas kūnas kuria magnetinį lauką. Magnetinio lauko
šaltiniai gana skirtingi, bet lauko kūrimo prasme jie panašūs: laukas
atsiranda arba judant elektringosioms mikrodalelėms, arba dėl kai kurioms
mikrodalelėmis būdingos tam tikros magnetinės savybės, nusakomos savituoju
magnetiniu momentu. Judant elektringajai dalelei, jos elektrinis laukas
kinta laike ir todėl atsiranda magnetinis laukas. Tai − gamtos dėsnis:
kiekvienas laike kintantis elektrinis laukas kuria magnetinį lauką, ir
atvirkščiai − kiekvienas kintantis magnetinis laukas kuria elektrinį lauką.
Magnetinis laukas, kurio kiekvieną tašką apibūdinantys dydžiai laikui
bėgant nekinta, vadinamas stacionariuoju. Pavyzdžiui, stacionarųjį
magnetinį lauką kuria nejudantis nuolatinis magnetas. Tačiau galima rasti
kitą atskaitos sistemą, kurios atžvilgiu šis magnetas judėtų....