Madicinos paslaugu vartotoju elgsenos kursinis

Analizė
 5
Microsoft Word 181 KB
25 puslapiai

Medicinos paslaugu vartototoju elgsena. Medicinos paslaugu vartototoju elgsena.


TURINYS


SANTRAUKA
2

ILIUSTRACIJŲ
SĄRAŠAS
5
LENTELIŲ
SĄRAŠAS
6
ĮVADAS
7
1. VARTOTOJŲ ELGSENOS ANALIZĖ PASLAUGŲ
MARKETINGE10
1.1. Paslaugų
marketingas
10
1. Paslaugų marketingo savybių apibūdinimas ir
ypatumai10
2. Paslaugų ir prekių marketingo tyrimų
skirtumai11
3. Paslaugų esmė, savybės ir
klasifikacija
12
4. Paslaugų įmonių marketingo
strategijos
15
5. Vartotojai ir jų dalyvavimo paslaugos teikimo procese
ypatumai16
1. Vartotojų
elgsena
17
1. Vartotojų elgsenos
bruožai
17
2. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojo
elgsenai1
7
3. Asmeniniai vartotojo veiksniai ir jų įtaka
elgsenai18
2. Vartotojo sprendimo priėmimo
procesas
21
1. Vartotojo sprendimai ir jiems įtakos turintys
veiksniai21
2. Vartotojo sprendimo priėmimo
etapai
23
1. IĮ M. TAMALIŪNO ŠEIMOS KLINIKOS IR VŠĮ VENTOS AMBULATORIJOS
VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO
ANALIZĖ27
1. Medicinos paslaugų vartotojų apklausos metodai ir
procedūros27
2. Pacientų demografinių savybių įtaka pasirenkant gydymo
įstaigą29
3. Išorinių veiksnių poveikio vartotojų elgsenai , pasirenkant gydymo
įstaigą,
nustatymas
33
4. Vidinių veiksnių poveikio vartotojų elgsenai , pasirenkant gydymo
įstaigą,
nustatymas
35
5. Veiksnių, apimančių sprendimo priėmimą ir jiems įtaką turinčių
veiksniu,
nustatymas
40
IŠVADOS
47
LITERATŪRA
49
PRIEDAIS:
1 priedas. Apklausos anketos pavyzdys…………………………………………………………52

ILIUSRTACIJŲ SĄRAŠAS

1 pav. Paslaugų marketingo tipai

14
2 pav. A. Maslowo...