M martinaitis vilniaus kaziuko mugė

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Kaziuko muge referatas. Kaziuko muge referatas. Referatai kaziuko mugė. Eilėraščių apie vilnių analizė. Referatas apie kaziuko muge. Referatai kaziuko mugė. Eilėraščių apie vilnių analizė. Referatas apie kaziuko muge.

M. Martinaičio eilėraščio „Vilniaus Kaziuko mugė“ analizė ir interpretacija

Marcelijus Martinaitis- vienas iš šiuolaikinės (XXa. VII-VIII deš.) lietuvių poezijos atstovų. Šio laikotarpio poezijai būdinga intelektuali, metaforizuota, ezopinė kalba, ryškūs pasaulinės literatūros kontekstai, polifoninis neangažuotas kalbėjimas. M. Martinaitis savitas ir originalus tuo, kad jo poezijoje vyrauja valstietiška pasaulėjauta, tautosakos motyvai, ryškūs mitologinio mąstymo pėdsakai, poetinis, paradoksalus ir ezopinis pasakojimas. Žymiausias ir reprezentacinis M.Martinaičio eilėraščių rinkinys- „Kukučio baladės“. Jame eilėraščių forma aprašomas pagrindinio veikėjo, tautosakinio „kvailelio“ personažo, gyvenimas ir nuotykiai. Tačiau moderniojo poeto eilėraštis „Vilniaus Kaziuko mugė“ ne apie Kukutį. Kupinas ezopinės kalbos ir daugybės sudėtingų bei originalių meninių priemonių eilėraštis turi svarbią ir išsiaiškintiną mintį. Taigi kaip ir kas slepiasi po eilėraščio „Vilniaus Kaziuko mugė“ vaizdais?
„Vilniaus Kaziuko mugė“- modernus eilėraštis. Jis pradedamas keturiomis atskiromis eilutėmis, kuriose tik po vieną žodį. Tokia kompozicija neatsitiktina: tai panašu į prekių sąrašą, sudarinėjamą einant apsipirkti. Toliau ryškios ir griežtos eilėraščio struktūros nėra: jis parašytas laisva forma, vyrauja verlibras. Taip pat naudojama daugybė metaforinių posakių ir frazių. Eilėraštis ryškių kontekstų neturi, tačiau jo pavadinimas ne tik suteikia informacijos apie lyrinio subjekto buvimo vietą, bet tai kartu yra ir visuomeninis kontekstas: mugė- kaip pagrindinis ir svarbus vilniečių (ir ne tik) susibūrimas. Originalių kontekstų panaudojimas taip pat rodo eilėraštį esant modernų.
Šiame gana proziškame eilėraštyje aprašoma, kaip lyrinis subjektas Vilniaus Kaziuko mugėje žada pirkti „Kalnujų bažnyčią“, „Palendres“ ir...