M k čiurlionis- lietuvių tautos genijus

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

M. K. Čiurlionis – lietuvių tautos genijus


M
ikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 dieną Varėnos vargonininko Konstantino Čiurlionio šeimoje. Netrukus šeima persikėlė į Druskininkus. Ten, nuostabioje Druskininkų gamtoje ir tėvo muzikos aplinkoje pradėjo formuotis būsimojo genijaus talentas. Penkerių metų Kastukas jau moka skambinti fortepijonu, trylikametis priimamas į kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokyklą Plungėje. Griežia fleita, bando kurti muziką, piešia, žavisi žemaičių dainomis, jas užrašinėja. Neišdildomą įspūdį palieka orkestro išvykos prie jūros.
Praėjus trejiems metams, matydamas neeilinius Kastuko gabumus, M. Oginskis savo lėšomis išleidžia jį mokytis į Varšuvos muzikos institutą. Čia M. K. Čiurlionis mokosi fortepijono, kompozicijos, laisvalaikiu piešia, studijuoja istoriją, filosofiją, astronomiją, psichologiją, literatūrą. „Jis turėjo kažkokią vidinę šviesią jėgą”, „visi mes jutome, kad tarp mūsų yra nepaprastas žmogus, kuris pasižymi ne tik dideliu intelektu, bet ir stipria moraline jėga”, „kai Čiurlionis buvo tarp mūsų, visi buvome geresni. Šalia jo negalėjo būti nei blogo žmogaus, nei pikto jausmo”, – prisimena mokslo draugai. Studijuodamas sukuria nemažai kūrinių fortepijonui, kantatą chorui ir orkestrui „De profundis” („Iš glūdumos”).
Baigusiam Muzikos institutą Čiurlioniui pasiūloma užimti Liublino muzikos mokyklos direktoriaus vietą. Bet jis šių garbingų ir pelningų pareigų atsisako – geriau versis privačiomis muzikos pamokomis, kad tik galėtų daugiau laiko skirti kompozicijai. Ir iš tiesų Čiurlionis daug kuria. Be preliudų, noktiurnų, fugų fortepijonui, 1900 – 1901 m. sukuria pirmąjį lietuvių simfoninį kūrinį – simfoninę poetą „Miške”, laimi pirmą vietą Varšuvoje paskelbtame simfoninio veikalo sukūrimo konkurse, bet premijos negauna ir kūrinys...