Lytiškumo ugdymas galimybės ir būdai

 5
Microsoft Word 145 KB
19 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS - 2 -
1. LYTINIS AUKLĖJIMAS – SVARBI RENGIMO GYVENIMUI DALIS - 3 -
1. 1. LYTINIO ŠVIETIMO ATSIRADIMAS - 4 -
1. 2. LYTINIS UGDYMAS AR LYTINIS ŠVIETIMAS? - 4 -
1. 3. KAS YRA LYTIŠKUMAS? - 6 -
1. 4. LYTINIS ŠVIETIMAS TURI BŪTI KONTROLIUOJAMAS - 7 -
2. LYTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE - 8 -
2. 1. ŠIUOLAIKINĖS CIVILIZACIJOS ĮTAKA JAUNIMO LYTINIAM UGDYMUI - 9 -
2. 2. JAUNIMO LYTINIO GYVENIMO PSICHOHIGIENA - 10 -
2. 3. MERGAIČIŲ LYTINIS AUKLĖJIMAS - 13 -
2. 4. BERNIUKŲ LYTINIS AUKLĖJIMAS - 15 -
3. LYČIŲ SKIRTUMAI - 16 -
4. TIRIAMASIS DARBAS - 19 -
5. IŠVADOS - 27 -
6. LITERATŪRA - 29 -
PRIEDAI - 30 -

ĮVADAS

Mūsų laikais vargu ką nustebins kūriniai meilės ir lytinio artumo temomis. Tai straipsniai periodiniuose leidiniuose, televizija, knygos apie santuokos problemas, lytinio gyvenimo sutrikimus bei būdus jiems įveikti, apie tai, kaip vaikai virsta suaugusiais, kaip ir kodėl pasaulyje atsiranda kūdikiai ir kaip išvengti nepageidaujamo nėštumo.
Tačiau, kad ir kaip mokslininkai bei publicistai stengiasi pagaliau visapusiškai nušviesti šią žmonių santykių sritį ir išsklaidyti prietarus, daug kas dar laiko lytinius klausimus „delikačiu reikalu“. Dar dažnai suaugusieji nesuvokia, kad reikia aiškinti vaikams lytines problemas, nepadeda jiems pasirengti artėjančiam brandos amžiui, būsimiems santykiams su priešingos lyties asmenimis.
Keičiantis Lietuvos socialiniam ir politiniam gyvenimui, kinta ir pati visuomenė. Savita situacija visuomenėje byloja, jog ryškėja hedonistinis požiūris į gyvenimą, kinta moralinės vertybės: aštrėja jaunimo problemos (paauglių nėštumai, lytiškai plintančios ligos, narkomanija, alkoholizmas, nusikalstamumas), kurios tarsi primena, kad šiuolaikinėje epochoje jaunam žmogui turi būti sudarytos kuo geresnės sąlygos tapti visapusiškai susiformavusia, jaučiančia dvasinę pilnatvę asmenybe. Šios gilios socialinės ir kultūrinės krizės aplinkybėmis Lietuvos ugdymo institucijos turėtų tapti ta vieta, kur moksleiviams būtų sudarytos sąlygos lyties grožį, meilę ir draugystę išgyventi kaip svarbią asmenybės brandos dalį. Pastarąjį tikslą galima realizuoti mokyklose diegiant lytinio ugdymo programas, kurios glaudžiai siejasi su bendru ugdymo tikslu, kuomet naudojami vertybiškai gilesni, pagal amžiaus tarpsnius diferencijuoti metodai.
Šių dienų visuomenėje lytinis ugdymas turėtų būti suvokiamas daug plačiau, nes jis apima ne vien specifines žinias, nuostatas, bet ir tam tikrą socializacijos laipsnį. visi pokalbiai ir veiksmai, susiję su lytiniu auklėjimu ir požiūrio į meilę formavimu, turėtų tapti sudėtine to didžiulio proceso, kuriuo...