Lydiniai ju reiksme kasdieniniame gyvenime technikoje

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Cinko lydiniai. Cinko lydiniai.

Gyvsidabris su daugeliu metalų sudaro kietuosius ir skystuosius lydinius,vadinamus amalgamomis.

Jis nesudaro amalgamų su kobaltu, nikeliu, geležimi, platina,paladžiu, tantalu, siliciu, reniu,

vanadžiu, volframu, beriliu, titanu, manganu, molibdenu. Kai kurių amalgamų sudėtis yra pastovi.

Amalgamų naudojimas:

Labai lengvai amalguojami. Hg2Na lengvai skaido vanduo. Reakcijų vandeniniuose tirpaluose reduktorius.
Senoviniai veidrodžiai būdavo dengiami ne plonu Ag sluoksniu, bet amalgama, susidedančia iš 70% alavo ir 30% gyvsidabrio.
Ilgą laiką amalgamos buvo naudojamos netauriųjų metalų paviršiams auksuoti bei sidabruoti, kadangi Hg garuoja žemoje temperatūroje. Tokiu būdu yra paauksuotas Isakijaus soboro Sankt Peterburge kupolas.
Ag-Sn amalgamos chemiškai neaktyvios, neutralios burnos bei dantų audiniams. Kaitinamos lengvai lydosi.Iš jų daromos plombos.
Labai ilgai amalgavimas buvo vienas svarbiausių technologinių procesų auksui bei sidabrui iš rūdų išgauti.
Apie XVI a.pr.Kr. iš aukso, sidabro ir Hg lydinių buvo gaminami papuošalai.
Cinko lydiniai
Cinkas yra vienas svarbiausių spalvotų metalų. Tikslių duomenų kada yra gautas cinkas,

nėra. Cinko ir vario lydinys- žalvaris gautas daug anksčiau negu cinkas. Jau II a.pr.Kr. jį išlydyti

mokėjo Graikai. Manoma, kad Indijoje cinkas lydomas nuo XII a. Iki XVIII a. cinkas Europoje

buvo retas metalas, kurį įveždavo iš Rytų šalių.

Cinko naudojimas

* Vamzdžiams, skardai, namų apyvokos daiktams cinkuoti.
* Lydiniams gaminti:
iš lydinių su Cu, Al, Mg, Cd liejami: karbiuratorių, benzino siurblių korpusai,
skalbimo mašinų, dulkių siurblių dalys, guoliai spaustuvės formos (klišės).
iš lydinio su Cu, Ni ( naujasidabrio) gaminama: prietaisų detalės, medicinos
instrumentai indai, juvelyriniai dirbiniai.
* Galvaniniams elementams gaminti.
* Auksui, sidabrui iš tirpalų redukuoti.

Švino lydiniai

Technikoje dažniausiai naudojami švino lydiniai su variu, geležimi, alavu, stibiu, telūru, kadmiu, kalciu, natriu. Iš jų daromos akumuliatorių plokštės, požeminių ir povandeninių elektros...