Lotynų kalba

Biografija. Vytautas mačernis - poetas kurio kūryba ir asmenybė negali nežavėti. Gimė 1921 m. Šarnelės kaime plungės rajone senojoje žemaičių troboje. Kurioje gyveno daug giminės kartų. Nelinkęs prie žemės darbų mėgo. Skaityti. Jautėsi nemylimas motinos bet mylimas senelės. Iš paprastų. Kaimiečių kilęs vaikinas nebuvo toks kaip visi. Susimąstęsnbsp užsisklendęs. ...
Lotynų kalba,  Analizės,  12 psl.
2011 06 25
. Biografija . Poetas Antanas Justinas Vienažindys gimė 1841 m . rugsėjo 14 26 d . Zarasų aps . Anapolyje dab . Rokiškio raj . kur jo tėvas Justinas kilęs iš laisvųjų valstiečių buvo nusipirkęs po 1831 m . sukilimo konfiskuotą Plioterių dvarą . Po pirmagimio Antano jo motina Barbora mergautinė pavardė - Urbonaitė beveik pamečiui susilaukė Norberto Juozapo Karolinos Vincento ...
Lotynų kalba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
...
Lotynų kalba,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės????????. ?3psl. I. Bendrosios nuostatos. 3psl. Ii. Receptai paraiškos jų blankai ir išdavimo tvarka???????. ?. ?. 4 psl. Iii. Receptų ir paraiškų rašymas????????. ?????????. ?6 psl. Iv. Receptų ir paraiškų naikinimo tvarka??????????????. ?. 13 psl. V. Atsakomybė?????????????????????????. 14 psl. Veterinarinių ...
Lotynų kalba,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Lotyniškos sentencijos ir posakiai. Ab uno disce omnes vergilius – iš vieno spręsk apie visus. Amat victoria curam catullus – pergalė mėgsta triūsą. Amicum moneas secreto laudes palam – draugą bark slapta girk viešai. Amicus certus in re incerta cernitur cicero – tikrą draugą pažinsi nelaimėje. Amicus cognoscitur amore more ore re – draugas pažįstamas iš meilės elgesio ...
Lotynų kalba,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Es. L. Būs. 12 23 būt. 34e perf. 14v. I om bo am ebam vi. Ii s bis es ebas visti. Iii t bit et ebat vit. I mus bimus emus ebamus vimus. Ii tis bitis etis ebatis vistis. Iii nt bunt ent ebant verunt. F m n f m n. No a us um ae i a. Ge ae i i arum orum orum. Da ae o o is is is. Ac am um um as os a. Ab a o o is is is. Supynas 12 – t-um 34 – um d–s t–s. Es. L. Būs. 12 23 būt. 34e perf. ...
Lotynų kalba,  Konspektai,  3 psl.
2011 06 25
Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai. Pradėta kurti 07-07-. Ab absurdo -pažod. Nuo nesąmonės įrodinėti remiantis klaidingu pagrindu. Ab antiquo - nuo senų senovės. Abducet praedam qui accurrit prior - grobį nusineš tas kurs pirmiau atbėgs. Abeunt studia in mores - darbas virsta įpročiu. Abi atque abstine manum - pasitrauk ir nekelk rankos. Ab incunabulis -pažod. Nuo ...
Lotynų kalba,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Ibi semper est victoria ubi concordia est. Ten visada yra pergale kur yra santarve. Saepe rosa proxima urticae est. Daznai roze artima dilgelei. Misericordia est vitium animae. Gailestingumas yra sielos trukumas. Litterae sunt divitiae. Raides yra turtai. In oculis animus habitat. Akysia gyvena siela dvasia. Et arma et verba vulnerant. Ir ginklai ir zodziai zeidzia. Mala herba cito crestit. ...
Lotynų kalba,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
...
Lotynų kalba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
1extremis malis extrema remedia. 2per aspera ad astra. 3uter nostrum tu an ego. 4aliud est facere aliud dicere. 5idem per idem. 6applicatio est vita regulae. 7citra causae cognitionem. 8dura lex sed lex. 9non rex est lex sed lex est rex. 10crimen trahit personam. 11 de rigore iuris. 12adversus bonos mores. 13 amat victoria curam. 14 scientia potentia est. 15 ibi semper est victoria ubi concordia ...
Lotynų kalba,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Balta drobulė? – sudėtingos struktūros kūrinys sudarytas iš kelių dalių kurios vis pasikartoja gyvenimas niujorke jaunystės prisiminimai a. Garšvos užrašai ir dalis kurioje šį vyrą matome dirbantį didžiausio niujorko viešbučio keltuvininku. Taigi pabandysime išanalizuoti eilinę garšvos dieną keltuve. Darbinė aplinka kuri supa pagrindinį veikėją romane tai viskas ką ...
Lotynų kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25