Lošimo teorija

Referatas
 5
Microsoft Word 85 KB
10 puslapiai

Turinys


Įvadas 3psl.
Lošimo išlošių matrica 4psl.
Nasho pusiausvyra
5psl.
Mišriosios strategijos 6psl.
Kalinio dilema 7psl.
Kartojami lošimai
8psl.
Kartelio palaikymas 9psl.
Nuoseklieji lošimai 11psl.
Bauginimo įeiti lošimas
12psl.
Išvados 14psl.
Literatūra 15psl.

Įvadas

Tradicinė, arba „klasikinė“, oligopolijos teorija atsako į klausimą,
kaip firmos pasirenka optimalų gamybos apimties ir kainos derinį, kai yra
keletas vienas nuo kito priklausomų gamintojų arba pardavėjų. Tačiau ši
teorija nevisada gali paaiškinti visus gyvenime pasitaikančius atvejus. Kai
kuriuos jų geriau paaiškina lošimų teorija.


Šio rašto darbo pasirinktu tyrimo objektu yra lošimų teorija. Sekant šia
mintimi, darbe bus stengiamasi išanalizuoti lošimo teorijos atvejus,
skirtus paaiškinti oligopolinių firmų tarpusavio priklausomybę.


Lošimų teorijos pradininkas yra vengrų kilmės įžymus matematikas John
von Neuman (1903 – 1957), kuris 1928 m. paskelbė straipsnį, padėjusį lošimo
teorijos pamatus.

Lošimo išlošių matrica

Strateginė sąveika gali apimti daug lošėjų ir strategijų, tačiau
apsiribosiu dviejų asmenų lošimais su baigtiniu strategijų skaičiumi. Tokį
lošimą aprašysiu išlošių matrica.
Tarkime, du žmonės lošia paprasčiausią lošimą. A asmuo ant popieriaus
lapo parašo vieną iš 2 žodžių – „viršus“ arba „apačia“. Tuo pat metu B
asmuo nepriklausomai nuo A ant kito lapo parašo „kairė“ arba „dešinė“. Tai
padarius abu lapai atverčiami ir išsiaiškinami išlošiai abiem dalyviams,
kaip parodyta 1.1 lentelėje. Jei A parašė „viršus“, o B – „kairė“,
žvelgiame į viršutinįjį kairįjį matricos kampą. Šioje matricoje išlošis A
asmeniui yra pirmasis įrašas langelyje, vienetas, o asmeniui B – antrasis,
dvejetas. Analogiškai, jei A užrašė „apačia“, o B – „dešinė“, A gaus
vienetą, o B – nulį.
A asmuo turi dvi pasirinkimo strategijas: rinktis „viršų“ arba
„apačią“. Ekonominiame gyvenime šie variantai atitiktų tokias alternatyvas,
kaip, sakykim, „padidinti kainą“ arba „sumažinti kainą“. Arba tai būtų
politiniai pasirinkimai – „skelbti karą“ ir „neskelbti karo“. Išlošių
matrica tiesiog apibūdina kiekvieno lošėjo išlošius, susiklosčius vienokiam
ar kitokiam pasirinktų strategijų deriniui.
Kuo baigiasi tokio pobūdžio lošimas? 1.1 lentelėje pavaizduoto lošimo
sprendimas labai paprastas. A asmens požiūriu visada geriau užrašyti
„apačia“, kadangi tokio pasirinkimo...