Logistika1

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

Tiekimo grandine referatas. Tiekimo grandine referatas.
VILNIAUS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS FEKULTETAS

Darbą parengė:
III kurso
Komercijos sp. 2gr. studentai
Gintautas Kėrys
Ignas Žilinskas

Referatas
Logistikos sistema. Integruota logistika.

Darbo vadovė:
doc. J. Zaleskytė

Vilnius 2003

Įvadas


Kiekvienam verslo vienetui, siekiant sėkmingos veiklos, būtina pažinti
logistikos sistemą, iš esmės suprasti logistinius procesus tiek įmonės
viduje, tiek aplinkinių įmonių, ypač susijusių veikla. Reikia siekti
pažinti šių procesų elementus, kuriuos galima kontroliuoti ir per jų
valdymą būtų galima siekti veiklos efektyvumo gerinimo. Taip pat norint,
kad įmonė galėtų įgauti konkurencinį pranašumą ir jį išlaikyti, įmonei yra
būtina sukurti integruotos logistikos sistema, tai yra integruoti pardavimų
komandas, gamyba, logistika, informacines sistemas, marketingo personalą į
logistikos sistemą. Siekdami aptarti anksčiau minėtus klausimus,
apžvelgsime tokias temas:
• logistikos procesų schemas;
• materialinius srautus įmonėse;
• integruotos įdiegimo įmonėje pakopas;
• logistikos sistemą.

1. Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje

Versle logistikos sąvoka apima valdymą visų sferų, būtinų žaliavas
laiku patiekti perdirbimui (gamybai), o baigtus produktus laiku pateikti
pirkėjui. Šios sferos: transportavimas, inventorizavimas, sandėliavimas,
komunikavimas. Logistika apima du svarbiausius produktų srautus:
1. fizinis tiekimas – tai tie srautai, kurie aprūpina žaliavomis,
komponentais gamybos procesą.
2. fizinis paskirstymas – tai tie srautai, kurie pristato gatavus
produktus vartotojams ir/ar prekybos tarpininkams.
Abu srautai turi būti tinkamai koordinuojami, kad būtų patenkinti
kliento reikalavimai produktų pristatymui. Fizinio tiekimo aspektas
reikalauja glaudžios tiekėjo logistikos sistemos sąveikos su kliento
logistiniais ir gamybos procesais. Fizinis paskirstymas taip pat labai
svarbus – svarbu, kad vartotojas reikiamu laiku, reikiamoj vietoj gautų
pageidaujamą prekę.
Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas ir yra
fokusuota į judėjimo ir sandėliavimo veiklą, dėl kurios produktai ir
informacija keliauja tiekimo grandine pas vartotojus.
Vis didėjanti konkurencija laiko atžvilgiu, staigiai tobulėjančios
informacinės technologijos, didėjanti globalizacija, vis didėjantis dėmesys
kokybei ir besikaičiantys įmonių tarpusavio ryšiai privertė įmones
praplėsti savo požiūrį į logistinį procesą t.y. dabar į šį procesą
įjungiamos visos įmonės,...