Liublino unija

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Liublino unija konspektas. Liublino unija konspektas.

Liublino unija

1569 metų sutartis tarp LDK ir Lenkijos. LDK susijungė su Lenkija į federacinę Lenkijos ir Lietuvos valstybę (respubliką), dabar kai kurių istorikų vadinamą „Abiejų tautų respublika“.LDK bajorai linko į uniją, norėdami tokių pat teisių ir privilegijų, kokias turėjo Lenkijos bajorai. LDK taip pat reikėjo Lenkijos paramos Livonijos kare su Maskva. Lietuvos didikai stengėsi, kad unija būtų lygiateisių valstybių sąjunga. Dėl unijos 1569 m. sausio 10 d. Liubline sušauktas bendras Lenkijos ir LDK atstovų seimas. LDK delegacijos vadovai – kancleris Mikalojus Radvila Rudasis, vicekancleris Eustachas Valavičius, Žemaičių seniūnas Jonas Jeronimas Chodkevičius – norėjo išlaikyti LDK valstybingumą. Lenkijos senatoriai ir Seimo atstovai reikalavo sudaryti uniją remiantis XIV a. pabaigos ir XVI a. pradžios unijų aktais, kuriuos jie aiškino kaip LDK inkorporavimą į Lenkiją. Žygimantas Augustas palaikė lenkų ponų reikalavimus. LDK atstovai 1569 02 28–1569 03 01 išvyko iš Liublino. Tuomet 1569 m. kovo–birželio mėnesių Žygimanto Augusto įsakais LDK Kijevo, Braclavo, Volynės, Palenkės vaivadijos buvo prijungtos prie Lenkijos. LDK negalėjo ginklu priešintis Lenkijai, jos atstovai 1569 06 06 grįžo į Liubliną. Nuosaikesni Lenkijos atstovai Seime formaliai sutiko, kad LDK būtų traktuojama kaip lygiateisė su Lenkija. 1569 07 01 Lenkijos ir LDK seimai sudarė raštus, skelbiančius abiejų...