Literaturos iskaitai

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

KLAUSIMAI

Sigitas Geda
1. Kas yra poeto kūrybinis aktas, jo tikslas ir paskirtis (remiantis eilėraščiu „Ars poetica“)?
2. Įrodykite S.Gedos poezijos modernumą.
3. Kaip S.Gedos poezijoje reiškiasi lyrizmas?
4. S.Gedos eilėraščių erdvė, laikas ir kūrybiniai ypatumai.
5. Apibūdinkite S.Gedos eilėraščių kalbą. Kas jam yra kalba apskritai?

Judita Vaičiūnaitė
1. Koks miesto vaizdas kuriamas J.Vaičiūnaitės poezijoje? Miesto erdvės ir gamtos santykis eilėraščiuose.
2. Apibūdinkite istorijos sampratą J.Vaičiūnaitės kūryboje.
3. Kokios yra didžiausios J.Vaičiūnaitės poezijos vertybės?
4. Kaip eilėraščiuose suvokiama kasdienybė? Iš kokių detalių kuriami kasdienybės vaizdai?
5. Kas yra būdinga J.Vaičiūnaitės eilėraščių formai ir kalbėjimo būdui?

Nijolė Miliauskaitė
1. Kuo N.Miliauskaitė išsiskiria iš kitų lietuvių poetų? Išvardykite pagrindines jos kūrybos temas.
2. Kuo Miliauskaitės poezija primena prozą? Kuo ji minimalistinė?
3. Apibūdinkite Miliauskaitės eilėraščių lyrinį subjektą.

Marcelijus Martinaitis
1. Apibūdinkite M.Martinaičio poezijos pasaulį ir vertybes.
2. Koks yra Martinaičio poezijos lyrinis subjektas?
3. Pristatykite rinkinį „Kukučio baladės“ (temos, veikėjai, vertybės, forma ir t.t.).
4. Kas yra būdinga Martinaičio stiliui ir eilėraščių formai?

Tomas Venclova
1. Aptarkite istorijos sampratą T.Venclovos kūryboje.
2. Išvardykite pagrindines T.Venclovos kūrybos temas, apibūdinkite eilėraščių kalbą ir stilių.

P.S. Neužmirškit, kad kiekvieną klausimą reikia mokėti įrodyti citatomis iš kūrinių, esančių vadovėlyje. :)

ATSAKYMAI

Sigitas Geda

1. Kaip Geda supranta poezijos paskirtį, tikslą ir kūrybinį aktą? Remtis eilėraščiu „Ars poetica“.

Sigitas Geda poezijai nekelia didelių tikslų, nes, pasak rašytojo, ji jau yra sukurta, o poetas tiesiog savaip perteikia pasaulį. Beje, poezija neturėtų spręsti visuotinių klausimų, o parodyti ir išryškinti tam tikras detales, priversti pamatyti pasaulio stebuklingumą, gaivališkumą. Poezija yra užšifruoti ženklai, kurių tikslas būti nuorodomis į tikrovę, realybę, realius daiktus, taip suteikiant jiems amžinybę. Tokį Gedos požiūrį į poezijos paskirtį matome eilėraštyje „Ars poetica“. Trečioje ir ketvirtoje strofose kaip tik ir parodoma, kad poezija turi atskleisti pasaulio grožį („ar būna sielai kur gražiau, / apmirus gamtai ir sustojus / jos judesiams“, „dabar staiga atgyti ima / nuo tos melodijos tyros“, „Kažkur pačioj gilybėj slypi / tos grožio sėklos ir...