Linijų žaibosauga

Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Zaibosauga referatas. Zaibosauga referatas. žaibosaugos įrenginiai referatas. žaibosaugos įrenginiai referatas.

TURINYS

1. Įvadas…………………………………………………………………3
2. Linijų žaibosauga……………………………………………………5
2.1 Bendros apsaugos priemonės nuo žaibo………………………….5
2.2 Išorinė linijų apsuga…………………………………………5
2.2.1 Apsauginiai trosai……………………………………….…5
2.2.2 Žaibolaidžiai………………………………………………7
2.3 Viršįtampiai…………………………………………………….…7
2.3.1 Apsaugos nuo viršįtampių aparatai ir įtaisai………………8
a) Iškrovikliai……………………………………………8
b) Viršįtampių ribotuvai…………………………………11
c) Apsaugos priemonės iki 1000V įtampos tinkle………14
d) Izoliacijos suderinimas………………………………15
3.Išvados………………………………………………………………17
4.Naudota literatūra……………………………………………………18

1 ĮVADAS

Nuo senų laikų žaibas gąsdino žmogų nelaimėmis. Ir dažnai atsiūsdavo nelaimę. Žmonės tikėjo — tai dievų ginklas. Senovės graikus valdė Dzeusas. Mūsų protėvius - Perkūnas. Germanų gentis — Odinas. Supykę šie dievai svaidė į žmones pavojingas ugnies strėles.
Žaibas Gimęs audros debesyje, jis iš tikrųjų neša daugybę nelaimių: gaisrus, sunkias kontūzijas, užmuša žmones ir gyvulius, sugriauna pastatus, o kartais sukelia net baisių katastrofų.
1769 metų rugpjūčio 18 dienos rytą griaustinis trenkė į švento Nazarijaus bokštą Bresčėje. Po šiuo bokštu buvo rūsys, kuriame buvo laikoma 1000 tonų parako, priklausančio Venecijos respublikai. Ši milžiniška masė akimirksniu sprogo. Buvo sugriauta šeštadalis didelio ir gražaus miesto pastatų, o visi likusieji namai buvo taip sudrebinti, kad grėsė subyrėti. Žuvo trys tūkstančiai žmonių.
Žaibas - tai milžiniškas atmosferos energijos išlydis. Jis turi terminį, griaunamąjį, elektrostatinį ir elektromagnetinės indukcijos poveikį. Žaibą sukelia gretimų debesų arba debesų ir žemės potencialų skirtumas. Ore visada būna klajojančių elektringųjų dalelių: atomų, kurie netekę dalies elektronų (teigiamųjų jonų), ir atomų su papildomais elektronais (neigiamųjų jonų). Jie atsiranda kosminiams spinduliams (labai greitoms elektringoms dalelėms, atlekiančioms į Žemę iš kosmoso), taip pat ultravioletiniams Saulės spinduliams bombarduojant atmosferos atomus. Augdami vandens lašeliai renka sutiktus krūvius, dalis jų neutralizuojasi, tačiau kai kurie lašeliai įgyja...