Lietuvos vandens išteklių vizija 2025 metams

 5
Microsoft Word 239 KB
33 puslapiai

LIETUVOS VANDENS IŠTEKLIŲ VIZIJA 2025 METAMS

TURINYS

PRATARMĖ 3
ĮVADAS 4
1 DABARTINĖ VANDENS BŪKLĖ 4
1.1 PAVIRŠINIS VANDUO 4
1.2 POŽEMINIS VANDUO 6
1.2.1. Požeminio vandens eksploatacija centralizuotuose vandenvietėse 7
1.2.2. Gruntinio vandens kokybė 7
1.2.3. Geležies ir mangano pašalinimas iš požeminio vandens 7
1.2.4. Fluoras ir vandens dezinfekcija 8
1.3 TVENKINIAI, HIDROTECHNIKOS STATINIAI, VANDUO ENERGETIKAI 8
1.3.1. Energetika. 8
1.3.2. Vidaus vandenų transportas 9
1.3.3. Sausinimas ir drėkinimas 9
1.3.4. Tvenkinių žuvininkystė 10
1.4. VANDUO REKREACIJAI 10
1.5. POTVYNIŲ KONTROLĖ LIETUVOJE 11
2. VANDENS MONITORINGAS 11
2.1. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGO SISTEMA 11
2.2 POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS 12
2.3 KOMPLEKSINIO MONITORINGO SISTEMA 13
3. PAGRINDINIAI LIETUVOS VANDENS IŠTEKLIŲ VALDYMO ASPEKTAI 13
3.1. INSTITUCINĖ STRUKTŪRA 13
3.2. APLINKOSAUGOS FINANSAVIMAS 14
3.3. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 15
4. VANDENS VALDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 16
4.1.EGZISTUOJANTI TEISINĖ BAZĖ: ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 16
4.2. LIETUVOS TEISĖS NORMŲ DERINIMAS SU ES TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAIS 18
6. VANDENS IŠTEKLIŲ VIZIJA - 2025 19
6.1. VANDUO ŽMONĖMS 20
6.1.1. Geriamo vandens kokybės gerinimas 20
6.1.2. Maudyklų vandens kokybės gerinimas 20
6.2. VANDUO GAMTINEI APLINKAI 21
6.3. VANDUO MAISTUI 21
6.3.1. Žemdirbystė 21
6.3.2. Žuvininkystė 22
6.4. POTVYNIŲ KONTROLĖ 22
6.5. KOMPLEKSINIS VANDENS BASEINŲ VALDYMAS 23
7. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS, INFORMAVIMAS, SPECIALISTŲ RENGIMAS BEI JŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 23
8. VIZIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ STRATEGIJA 23
9. VANDENS IŠTEKLIŲ VALDYMO FINANSAVIMAS 27
IŠVADOS 32
LITERATŪROS SĄRAŠAS: 33
SANTRAUKA 37
SUMMARY……………………………………………………………………………43

LIETUVOS VANDENS BŪKLĖ IR VIZIJA 2025 METAMS

PRATARMĖ

Vandens vizija - tai tokia vandens išteklių būklė, kurią mes norėtume matyti ir joje gyventi 2025 metais. 1996 metais buvo įkurta Pasaulinė Vandens Taryba, kuri įsteigė Vizijos padalinį, ėmusį organizuoti ilgalaikės vandens, gyvybės ir aplinkos 21 amžiuje vizijos, trumpiau vadinamos "Vandens vizija" ruošimą. Buvo paskelbtas šūkis: "padarykime vandenį kiekvieno rūpesčiu". Įgyvendinant šį šūkį šiandieną tūkstančiai vandens valdymo srityje dirbančių institucijų, organizacijų, judėjimų ir pavienių asmenų visame pasaulyje kuria Viziją ir Veiksmų programą. Pagrindinis šios kampanijos tikslas yra, kad kuo daugiau vandens vartotojų įvairiuose žemės regionuose...