Lietuvos valstybingumo atkurimas

Konspektas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Lietuvos valstybingumo atkūrimas

Atšilus politiniam klimatui, Lietuvoje beveik išsyk buvo pradėta reikalauti grąžinti prarastąjį valstybingumą. Okupacijos faktas nebuvo pamirštas nė sovietmečiu – ir tada ne sykį mitinguose ar atsišaukimuose būdavo smerkiamas Molotovo-Ribentropo paktas, reikalauta laisvės Lietuvai. Tačiau palankios sąlygos imtis realių veiksmų susidarė tik SSRS prasidėjus pertvarkos politikai.

Pirmieji Lietuvos nepriklausomybės šūkiai buvo skelbiami mitinguose, minėjimuose. Tokiuose susiėjimuose itin svarbi buvo nepriklausomos Lietuvos valstybinė simbolika: čia viešai giedotos uždraustos tautinės giesmės, plaikstydavosi nelegali Lietuvos trispalvė. Laisvos Lietuvos himnas ir vėliava mitinguose rodė, kad Lietuvos valstybingumas nėra pamirštas.

Laisvės Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikalauta 1987-ųjų metų rugpjūčio 23 d. Nijolės Sadūnaitės, Roberto Grigo, Antano Terlecko ir kitų veikėjų organizuotame Molotovo-Ribentropo pakto metinių paminėjime Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo. 1988 m. birželio 14 d. Lietuvos laisvės lyga Gedimino aikštėje surengė 1941 m. masinio lietuvių trėmimo minėjimą, kurio metu viešai iškelta draudžiama trispalvė Lietuvos vėliava.

Pamažu brendo ir idėja steigti Lietuvos valstybingumo šalininkų organizaciją. 1988 m. birželio 3 d. susibūrė 35 žmonių iniciatyvinė grupė, kuri įsteigė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Šią grupę sudarė kultūros ir mokslo veikėjai, žurnalistai, rašytojai: A. Čekuolis, S. Geda, A. Juozaitis, V. Landsbergis, Just. Marcinkevičius, R. Ozolas. 1988 m. spalio mėnesį vykusiame steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime buvo priimta Sąjūdžio programa, kurioje numatyta, kad Sąjūdžio darbo kryptis – Lietuvos valstybingumo atkūrimas. Sąjūdis siekė visiško Lietuvos suvereniteto ir priešinosi LSSR vadovybės siūlomam Lietuvos suverenitetui SSRS sudėtyje.