Lietuvos valstybės ištakos1

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 133 KB
17 puslapiai

Metraščiai referatas. Metraščiai referatas.I. Šaltiniai
Pirmosios rašytinių šaltinių žinios apie Lietuvą yra susiję su 1009 m. Šv. Brunono misija Prūsijoje ir jo žuvimu. Apie tai kalbantys šaltiniai gali būti suskirstyti į dvi versijas – Viberto ir Titmaro. Viberto versija yra kilusi iš Brunono bendražygio Viberto pasakojimo. Mūsų dienas pasiekė trumpesnis Viberto pasakojimo variantas (užrašytas apie 1020 m.) ir platesnio varianto perdirbiniai Petro Damianio ,,Šv. Romualdo gyvenime” (apie 1040 m.) bei ,,Šv. Brunono gyvenime ir kančiose” (apie 1400 m.). Titmaro (saksoniškoji) versija išliko trumpuose saksų metraštininkų atpasakojimuose: Titmaro Merzeburgiečio kronikoje (1014 m.), Kvedlinburgo analuose, ,,Magdeburgo vyskupų darbuose” (XII a.) ir kt. Pirminis saksoniškosios versijos šaltinis – neišlikusi ,,Brunono darbų knyga”, kurios autorius greičiausiai buvo Brunono bendramokslis ir giminaitis Titmaras Merzeburgietis.
XI a. pirmosios žinios apie Lietuvą pasirodo ir Rusios metraščiuose. Dauguma jų prasideda 1113 m. Nestoro ,,Senųjų laikų pasakojimu” (jis kaip atskiras kūrinys neišliko, geriausi jo nuorašai atsispindi Laurentijaus ir Volynės metraščiuose). Manoma, kad Naugardo metraščiai prasideda ankstyvesniu kūriniu – 1093 m. sudarytu ,,Pradiniu sąvadu”, nors kai kurie tyrinėtojai jį laiko tik sutrumpintu ,,Senųjų laikų pasakojimo” variantu. Žinių apie Lietuvą šiuose šaltiniuose mažai. Naugardo metraščiuose ir ,,Senųjų laikų pasakojime” paminėta tik po vieną žygį prieš lietuvius, bet jie datuojami skirtingai – 1040 m. (Nestoras) ir 1044 m. (,,Pradinis sąvadas”). Neaišku, ar iš tiesų buvo du žygiai (pirminis metraščio tekstas galėjo būti trumpinamas), ar viena iš šių datų klaidinga. Be šių žinių lietuviai paminėti tik Nestoro metraščio įvade kaip Rusios duoklininkai.
Naugardo pirmasis metraštis yra seniausias išlikęs Rusios metraštis (Sinodinis jo nuorašas rašytas XIII a. pabaigoje). Jis mums reikšmingiausias XII a. II pusės – XIII a. įvykiams tyrinėti. Iš jo sužinome ir apie pirmąjį savarankišką lietuvių karo žygį į Rusią 1183 m. Antras pagal senumą iš išlikusių Rusios metraščių yra Laurentijaus metraštis (vienuolio Laurentijaus 1377 m. nurašytas 1305 m. Tverės metraštis). Ankstyvuoju laikotarpiu jis Lietuvai skiria palyginti nedaug dėmesio, bet XIII a. II pusės istorijai pateikia keletą svarbių žinių. Vladimiro-Suzdalės žemėje buvo sudarytas ir vadinamsis Radvilų metraštis – seniausias iliustruotas Rusios metraštis. Tai XV a. pabaigoje padarytas taip pat iliustruoto 1206 m. metraščio nuorašas. Su Lietuvos istorija tiesiogiai susiję dvi miniatiūros (tautos, mokančios Rusiai duoklę ir 1113 m....