Lietuvos teisės istorijos kodas tistk 2101 dokumentas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiaiLIETUVOS TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2101)
PROGRAMA

ĮVADAS

Lietuvos teisės istorijos studijos apima XIII - XXI amžiaus pradžios laikotarpį, t.y. nuo Lietuvos valstybės, kaip teisinio subjekto tarpvalstybiniuose santykiuose iškilimo iki dabartinio jos statuso pasaulio tautų bendrijoje ir narystės prasidedančiame laisvanoriškame valstybių susivienijime, įvardintame Europos Sąjunga. Europos tautų istorijoje tai ilgas ir kontraversiškas procesas, prasidėjęs nuo jėgos panaudojimo pajungiant tautas ir valstybes iki tautų, išsikovojusių savąjį valstybingumą, apsivienijimų, idant būtų išvengta agresijos, kurią visada lydi naikinimas, ir pasiekta kokybinė žmonijos pažanga.
Šiame šimtmečiais vykstančiame procese Lietuvos valstybė, pradžioje įvardinta kaip karalystė, vėliau – didžioji kunigaikštystė, buvo ir tautų apjungimo jėga iniciatorė ir kaimynių valstybių auka ir valstybių apsijungimo savanorė. Pradėjusi įtvirtinti savo valstybingumą viduramžiais, ji klestėjo renesanso epochoje, suėjusi į unijinius ryšius su Lenkijos karalyste baroko epochoje pradėjo nykti ir neįsisavinusi švietimo epochos skleistos ideologijos, daugiau kaip pusantrą šimtmetį vergavo kitiems valstybiniams dariniams iki prasidėjusių tautų nacionalinių judėjimų XIX amžiuje, kurie vienoms sudarė galimybę atkurti istorinį valstybingumą – tai įvyko su lietuvių tauta, kitoms - sukurti savuosius valstybingumus. Tos kitos valstybės šiandien sudaro Europos Sąjungos daugumą.
Taigi Lietuvos teisės istorija tam tikru mastų yra sąlygojama jos valstybingumo sukūrimo, praradimų ir atkūrimų laikmečių. Atitinkamai pateikiami studijų programa bei teisės raidos periodizacijos etapai.
Svarbiausiu šio kurso uždaviniu yra studijuojančiam padėti suvokti ir įsisavinti, jog teisės istorija nėra tapatu valstybės istorijai. Valstybės istorija, su kuria susipažįstama viduriniojo mokslo įsisavinimo etape, yra bendrieji visuomenės ir valstybės institucijų raidos bruožai, tuo tarpu teisė yra valstybės vidaus ir užsienio santykių specialusis reguliavimo mechanizmas, kurio tikslu turėtų būti visuomenės intelektinio, kultūrinio, politinio, socialinio tobulėjimo ir materialinės gerovės svertų (įstatymų) kūryba ir jų įgyvendinimo mechanizmo nustatymas. Todėl, suprantama, jog valstybės istorija ir teisės istorija nėra vienareikšmiai dalykai.
Lietuvos teisės istorija yra dėstoma lietuvių ir gali būti dėstoma vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis. Ir tai skatintina, nes ši teisė daugelyje parametrų yra tampriai susijusi su Vakarų Europa, kai kuriais jų – teisės kodifikacijos, valstybės valdžių atidalijimu ir ją lenkia....