Lietuvos respublikos vyriausybe

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 76 KB
8 puslapiai

Lietuvos respublikos vyriausybe referatas. Lietuvos respublikos vyriausybe referatas.

Turinys

1. Įvadas: vyriausybė ir jos struktūra……………………………………………3
2. Vyriausybė – kas tai?…………………………………………………………5
3. Vyriausybės sudarymo modelis………………………………………………6
4. Kada Vyriausybė turi atsistatydinti?………………………….………….…….8
5. Vyriausybės sudarymas kitose Europos šalyse……………………………….11
6. Naujoji vyriausybė: jos programa………………………………………….…14
7. PABAIGA………………………………………………………………………15
8. Naudota literatūra………………………………………………………….….16

1. Įvadas: vyriausybė ir jos struktūra
Vyriausybė – tai valstybės aukščiausioji kolegiali vykdomosios
valdžios institucija. Vyriausybės pagrindiniai uždaviniai yra ekonomikos
valdymas, įstatymų vykdymo organizavimas, kitų vykdomosios valdžios
institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės formavimo tvarka priklauso nuo
valstybės valdymo formos.[1]
Vyriausybę, oficialiai vadinamą kabinetu arba ministrų taryba sudaro
atskiroms ministerijoms vadovaujantys asmenys. Dažnai tarp jų būna ir
ministrų “be portfelių” (asmenų, vadovaujančių žinybos, kurios
nepriskiriamos prie ministerijų, arba vykdančių atskirus vyriausybės vadovo
įpareigojimus). Prezidentinėse respublikose vyriausybės vadovo funkcijas
atlieka pats prezidentas. Tuo tarpu parlamentinėse respublikose šios
funkcijos suteikiamos ne valstybės vadovui, o premjerministras. Kai kuriose
šalyse vyriausybės vadovas oficialiai vadinamas kitaip: Norvegijoje –
valstybės ministru, Vokietijoje ir Austrijoje – kancleriu.[2]
Daugelio šalių ministrai skiriami ir atleidžiami ministro pirmininko
teikimu. Tai būdinga valstybėms, kuriose vyrauja parlamento valdžia bei
valstybėms, kuriose yra mišri valdymo forma. Lietuvoje premjerministras
pristato Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę.
Prezidentinėse respublikose vyriausybės sudarymo teisė priklauso
valstybės galvai. Prezidentas skiria ministrus kartais pritariant
parlamentui, kartais savo nuožiūra.
Daugelyje demokratinių šalių vykdomoji valdžia nuolat stiprėja ir
įgyja faktišką pirmenybę prieš parlamentą. Parlamentams skiriama vis mažiau
dėmesio. Į juos deleguojami smulkesnio rango, turintys politinį patyrimą
politikai. Tai liudija vyriausybės atsakingumo parlamentui silpnėjimas,
įstatymą iniciatyvos teisės faktiškai perdavimas vyriausybei, įstatymų
konstitucingumo kontrolė ir...