Lietuvos respublikos viza

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Turinys
Lietuvos Respublikos viza 1
Vizų rūšys 1
Diplomatinės ir tarnybinės vizos 1
Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos 3
Literatura 1

Lietuvos Respublikos viza

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama - užsieniečiai), atvykdami į Lietuvos Respubliką, privalo turėti Lietuvos Respublikos vizą (toliau vadinama - viza), jeigu tarptautinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nenumatyta kitaip.
Viza - tai dokumentas galiojančiame asmens kelionės dokumente, kurio turėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kaip vieną iš būtinų sąlygų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje, išvykti iš jos arba vykti per ją tranzitu.
Vizos išduodamos teritorinių policijos įstaigų migracijos skyriuose, poskyriuose, grupėse (toliau vadinama – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, o išimties tvarka vizos užsieniečiams gali būti išduotos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio kontrolės punktuose (toliau vadinama – vizų tarnybos);
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje vizas paprastai išduoda valstybės, kurioje jos yra, piliečiams, nuolat toje valstybėje gyvenantiems trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės.
Piliečiams (ir asmenims be pilietybės) tų valstybių, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, viza gali būti išduota visose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.
Viza gali būti išduota užsieniečiui, jeigu jo kelionės dokumentas (išskyrus asmens grįžimo pažymėjimą) galioja ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos.
Vizų išdavimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija.
Vizų tarnybų, kuriose yra išduodamos vizos užsieniečiams, sąrašą sudaro Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija. Vizų tarnybų sąrašas skelbiamas „Valstybės žiniose“;

Vizų rūšys
Vizos yra diplomatinės ir tarnybinės, paprastosios ir grupinės paprastosios, specialiosios, tranzitinės, grupinės tranzitinės ir oro uosto tranzitinės. Vizos yra vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės, išduodamos vienam asmeniui ar jų grupei.
DIPLOMATINĖS IR TARNYBINĖS VIZOS
Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos užsieniečiams, kurie...