Lietuvos respublikos prezidento institutas

 5
Microsoft Word 208 KB
29 puslapiai

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA
TEISĖS KATEDRA
STUDIJŲ PROGRAMA
TEISĖ


LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUTAS
Kursinis darbas

2T KURSO studentas Ainius Stasytis
2005 12
VADOVĖ Jūratė Paulauskienė
2005 12

Klaipėda, 2005

TURINYS

I. PROFESINIŲ kompetencijų sąrašas 3
II. Įvadas 4
III. Informacijos šaltinių apžvalga 5


IV. 1. Lietuvos Respublikos Prezidento instituto istorija 6
2. Lietuvos Respublikos Prezidentui suponuojantys asmenys 16
3. Lietuvos Respublikos Prezidento veiklos įgaliojimai 19
4. Lietuvos respublikos Prezidento instituto teisės aktai 21

V. Darbo metodai ir priemonės 38
VI. Darbo rezultatai, jų aptarimas 39
VII. Išvados ir pasiūlymai 40
VIII. Literatūros sąrašas 41

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

 Teisinis konsultavimas;

 Teisinis auditas;

 Teisės norminių aktų ir lokalinių dokumentų kūrimas bei jų laikymosi priežiūra;

 Teisės subjektų teisių gynimas ir teisėtų interesų atstovavimas;

Valstybė – tai mūsų kuriama tvarka.
Laisva valstybė – tai visų pirma laisvi žmonės. Tik brangindami savo laisvę,
tik mokėdami išmintingai ja naudotis, turėsime laisvą ir klestinčią šalį,
turėsime patikimą ateitį sau ir savo vaikams.

Valdas Adamkus.

I. ĮVADAS

Prezidentas - vadovo titulas, naudojamas įvairiose organizacijose, kompanijose, taip pat tai dažnas respublikų vadovų titulas. Pavadinimas kilęs iš lotyniškų žodžių prae- ("prieš tai") ir sedere ("sėdėti").
Prezidento kaip valstybės vadovo titulą išpopuliarino Jungtinės Amerikos valstijos, 1789 metais valstybės galva paskyrę prezidentą. Vėliau titulą perėmė iš kolonijinio valdymo išsivadavusios Pietų Amerikos šalys. Pirmasis Europos prezidentas buvo Prancūzijoje , Azijos - Kinijos Respublikoje , Afrikos - Liberijoje . Tuo tarpu Lietuvoje taip pat veikia prezidento institucija, kuri savo galias dalinasi su vyriausybe, nes Lietuvoje veikia prezidentinis - parlamentinis valdymo modelis. Šalį dabar valdo Valdas Adamkus.
Mano kursinio darbo „Lietuvos Respublikos Prezidento institutas“ objektas yra ne vien dabartinis mūsų šalies prezidentas ir jo veikla. Manyčiau, kad turiu aptarti visus buvusius Lietuvos Respublikos Prezidentus, jų veiklas, kompetencijas, valdymo ir laiko, kada prezidentai buvo valstybės galvomis, santykį.
Tam, kad išanalizuoti visus aukščiau nurodytus punktus, išskiriu tokius savo kursinio darbo tikslus:
Apžvelgti:
 Lietuvos Respublikos Prezidento instituto veiklą;
Aptarti:
 Lietuvos Respublikos...