Lietuvos respublikos konstitucija dokumentas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 148 KB
20 puslapiai

Projektas apie lr konstitucija. Referatas lietuvos konstitucija. Lietuvos respublikos konstitucija referatas. Referatas lietuvos konstitucija. Lietuvos respublikos konstitucija referatas. Projektas apie lr konstitucija. Lietuvos konstitucija šperos lt.. Referatas lietuvos respublikos konstitucija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume)
LIETUVIŲ TAUTA
§ prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
§ jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
§ šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
§ išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
§ įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
§ puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
§ siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
I SKIRSNIS
LIETUVOS VALSTYBĖ
1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
6 straipsnis
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
8 straipsnis
Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.
9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.
10 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.
11 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorijos administracinius...