Lietuvos pinigų istorinė raida

Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

Ekonomios referatai apie pinigus lietuvos. Pinigai kurie vyravo lietuvos istorijoje. Ekonomios referatai apie pinigus lietuvos. Pinigai kurie vyravo lietuvos istorijoje.

Turinys

ĮVADAS 3 psl.
1. Pirmykščiai lietuvių pinigai 4 psl.
2. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai 6 psl.
3. Laisvosios Lietuvos pinigai 8 psl.
4. Pavergtos Lietuvos pinigai 13 psl.
5. Nepriklausomos Lietuvos pinigai 14 psl.
6. Sovietinė okupacija 17 psl.
7.Nepriklausomybės atkūrimas 17 psl.
IŠVADOS 20 psl.
LITERATŪRA 21 psl.

Įvadas

Ko gero nebėra tokios žmogaus veiklos sferos, kur būtų apsieinama be pinigų. Pinigais yra mokama už prekes, paslaugas, įgyjamas turtas, jie yra taupomi. Šias laikais pinigais išmatuojamos visų kitų prekių vertės. Yra skiriama gana daug pinigų formų – grynieji pinigai, terminuoti indėliai, taupomieji indėliai, vyriausybės vertybiniai popieriai ir kiti. Šiame kursiniame darbe mes nagrinėsime tik grynųjų Lietuvos pinigų istorinę raidą ( monetų ir popierinių pinigų ).
Monetų kilmės laikas yra nustatomas pagal:
 Iškasenų radinius (iškasenos rodo, su kokio laiko monetomis žemėje gulėjo rastos monetos);
 Monetų ženklus (reikia atsižvelgti į tai, kokio laikmečio ženklai, pavadinimai yra iškalti monetose);
 Monetų metrologinius duomenis.

Svarbiausias šio kursinio darbo uždavinys: apžvelgti Lietuvos pinigų istorinę raidą. Kad būtų lengviau orientuotis mes suskirstėme nagrinėjamą laikmetį pagal tai, kas valdė Lietuvą tuo laikotarpiu.
Rašant šį darbą naudojomės moksline ekonomikos literatūra, jos analize, istorine literatūra.

1. Pirmykščiai lietuvių pinigai

Lietuviai, pirmiau negu pradėjo gaminti savus pinigus, jau senovėje sugebėjo vartoti svetimas monetas. Tos svetimos vartojamos monetos buvo įvairios, priklausomai nuo politinių ir prekybinių ryšių su kitomis tautomis. Spėjama, kad gintaro prekyba galėjo prasidėti anksčiau nei romėnai įsigalėjo pasaulyje, galbūt prieš antrąjį mūsų eros šimtmetį. Manoma, kad gintaro prekybą galėjo pradėti graikai. Lietuvos senovinius prekybos santykius su graikais tarsi patvirtina ir senosios graikų monetos, randamos įvairių Lietuvos vietų iškasenose.
Lietuvoje rasta Romos imperijos ir Romos respublikos monetų. Keli rasti respublikos „denarai“ turi palyginti aiškias raides „Lit“. Kai kurie tyrinėtojai teigė, kad tai galėtų būti stabmeldiškos Lietuvos pinigai, tačiau labiau tikėtina, kad tos raidės – tai sutrumpintas Lucius Itius, nes taip buvo vadinamas vienas respublikos laikų Romos pinigų kalyklos viršininkas. Be Romos monetų, nerandama jokių kitų II ir III a. monetų, tad tenka manyti, kad tais laikais Lietuvoje vyravo Romos pinigai.

Romos pinigai

Ketvirtuoju amžiumi prasideda tamsus Lietuvos pinigų istorijos periodas,...