Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Lietuvos valstybingumo atkurimas referatas. Lietuvos valstybingumo atkurimas referatas.

1.LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS

1.1. KONSTITUCINIŲ LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO PRIELAIDŲ SUDARYMAS

Pakartotinį nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą teisiškai parengė vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, sudarytos Tarybų Sąjungoje jau prasidėjusios komunistinio režimo pertvarkos aplinkybėmis, o netrukus dar pasipildžiusios patriotiškai nusiteikusiais deputatais iš 1998 m. mokslinės inteligentijos iniciatyva susikūrusio ir daugumos gyventojų aktyviai remiamo visuomeninio politinio judėjimo, pasivadinusio Lietuvos persitvarkymo Sąjudžiu, aktyvistų tarpo, veiksmai. Svarbiausia, kad buvo pakeistos kai kurios principinės tuo metu galiojusios 1978 m. Lietuvos TSR konstitucijos nuostatos ir paskelbta kad vietoje bendrasąjunginės pilietybės respublikoje nustatomas savarankiškas pilietybės institutas – Lietuvos TSR pilietybė, o migracija į Lietuvą reguliuoja Lietuvos įstatymai, kad Lietuvos Konstitucijoje skelbiamas piliečių teises ir laisves garantuoja, vietoje buvusios nuorodos į TSRS Konstituciją ir TSRS įstatymus, įstatymai ir visuotinai pripažinti teisės aktai, kad Lietuvoje galioja tik jos Aukščiausiosios Tarybos ar referendumu priimti įstatymai, o TSRS įstatymai ir TSRS valstybinės valdžios ir valdymo organų teisės aktai – tik LTSR Aukščiausiajai Tarybai juos nustatyta tvarka patvirtinus ir įregistravus, taip buvo apribotas TSRS įstatymų galiojimas. Taip pat buvo pakeisti konstitucijos 6 ir 7 straipsnis, panaikinant komunistų partijos valstybinį monopolį ir įteisinant daugiapartinę sistemą. Taip pat buvo pakeista ir rinkimų sistema, nustatant laisvus, demokratiniais principais pagrįstus rinkimus. Pakeistas Konstitucijos 50 straipsnis įtvirtino sąžinės laisvę.
Be minėtų ir kai kurių kitų 1978 m. Lietuvos TSR konstitucijos pataisų, dar 1988 m. buvo pakeistas 168 ir 169 straipsnis. Šių straipsnių pakeitimai sugrąžino sovietmečiu uždraustą tautinę simboliką, t. y. tautinę trispalvę kaip valstybės vėliavą ir V.Kudirkos “Tautišką giesmę” – valstybės himną. Konstituciją papildžius 77 – 1 straipsniu, lietuvių kalba paskelbta valstybine Lietuvos TSR kalba.
Tolesnis Lietuvos raidos kelias buvo modeliuojamas 1989 m. gegužės 18 d.LTSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracijoje “Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą”. Deklaracijoje pabrėžta, kad Lietuvos ateitie santykiai su TSRS ir kitomis valstybėmis turi būti nustatomi tarpvalstybinėmis sutartimis.
Kitą dieną buvo priimtas Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo pagrindų įstatymas, kuriame pabrėžiama, kad Lietuva savarankiškai įgyvendina socialinę ir ekonominę politiką, ekonominius ryšius su...