Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

Lietuvos islaidos referatas. Lietuvos islaidos referatas.

TURINYS

Įvadas3
LR nacionalinio biudžeto funkcionavimas4
Nacionalinio biudžeto vaidmuo5
Nacionalinis biudžeto sudėtis:6
3.1 Nacionalinio biudžeto pajamos6
3.2 Nacionalinio biudžeto išlaidos9

ĮVADAS

Valstybes nacionalinis biudžetas – ekonominių piniginių santykių visuma, kurių dėka sudaromi ir naudojami pinigų fondai, skirti valstybės funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui finansuoti. Siaurąją reikšme tai – valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas, tvirtinamas Seimo ir turintis įstatymo galią. Biudžetas yra pagrindinių tarpusavyje sąveikaujančių finansinių kategorijų – mokesčių, valstybės išlaidų, valstybinio kredito – visuma. Per nacionalinį biudžetą sukaupiamos įvairių nuosavybės formų įmonių ir gyventojų pajamos. Jos panaudojamos šalies ūkiui finansuoti, socialinėms – kultūrinėms reikmėms tenkinti, šalies vidaus ir užsienio saugumui stiprinti, valstybinio valdymo organams išlaikyti, valstybės skolai administruoti, valstybės rezervams sudaryti ir pan.
Nuo to kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele dalimi priklauso ir fiskaliniai rezultatai. Pagrindinės valstybės finansų problemos – įplaukų gavimas, išlaidų valdymas ir valstybės skola – labai panašios visame pasaulyje. Tačiau įvairiose šalyse šios funkcijos atliekamos ir valdomos skirtingai. Valstybės finansų valdymo principai vystosi kartu su valstybės institucine sąranga.
Valstybės finansų sistema ir valdymas laikui bėgant keičiasi. Suverenumo, fiskalinės įtampos, regioninio bendradarbiavimo, globalizacijos ir naujosios informacinės technologijos pokyčiai radikaliai pakeitė aplinką, kurioje tvarkomi valstybės finansai. Valstybės finansų valdymas nuolat reformuojamas, kad neatsiliktų nuo greitai kintančios išorinės aplinkos.
Demokratija sustiprino gyventojų reikalavimą, kad vyriausybė būtų atsakinga ir gerai tvarkytųsi. Vykdomos reformos numato didesnį piliečių dalyvavimą valstybės finansų valdyme. Skatinamas didesnis fiskalinis skaidrumas ir didesnė fiskalinė atskaitomybė.
Biudžetas turi gilią prasmę:
Pirma – jis leidžia efektyviai naudoti valdžios turimus resursus.
Antra – sudaro aiškias sąlygas apsisprendimui dėl valdžios vykdomų funkcijų ir siekiamų tikslų.
Trečia – atskleidžia, kas yra tiesiog mokesčių mokėtojų pinigų perdalinimas per biudžetą, o kas – visuomenės tikslų siekimas.
Darbo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčius 1998 – 2003 m. laikotarpyje. Kokios pajamos ir išlaidos formuoja nacionalinį biudžetą, kuris susideda iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, ir pamėginsime...