Lietuvos makroekonomikos analizė 2004m

Analizė
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

LIETUVOS MAKRO EKONOMINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Lietuvos ketinimai kaip galima greičiau įstoti į euro zoną jau daro esminę įtaką dabartiniams ekonominės politikos sprendimams. Naujausias šio teiginio patvirtinimas - sausio mėn. viduryje Vyriausybės patvirtinta Konvergencijos programa, skirta valstybei pasirengti nuo 2007 m. sausio l d. tapti visateise Europos ekonominės ir pinigų sąjungos nare. Šioje programoje numatyta 2005-2007 m. nuosekliai mažinti fiskalinio deficito dydį: 2005 m. iki 2,5 proc. BVP, 2006 m. - 1,8 proc. BVP ir 2007 m. - 1,5 proc. BVP.
Galima pasidžiaugti, kad ankstyvas Lietuvos įstojimas į euro zoną perkeltas į oficialios politikos lygį ir jo netemdys atskirų (nors ir labai aukšto rango) politikų pareiškimai, kad „skubėti neverta" ir pan.
Kita vertus, ši programa vertinama kontroversiškai ne tik ekonomikos ekspertų, bet ir valdančiosios koalicijos partnerių. Esmė ta, kad fiskalinės politikos griežtinimas suprantamas tiesmukai, t. y. įvedant naujus mokesčius. Ypač daug „kritikos strėlių" nukreipta į 2005-2006 m. numatytą įvesti nekilnojamojo turto mokestį gyventojams. Jei bus siekiama išvengti plačiosios visuomenės nepasitenkinimo nustatant mažą mokesčio tarifą ir didelį neapmokestinamojo turto minimumą, šio mokesčio įplaukos padidės nedaug ir nepateisins smarkiai išaugusių administracinių kaštų. Nustačius griežtesnes nekilnojamojo turto apmokestinimo sąlygas, valdančioji koalicija patirs didelių politinių nuostolių, o tai gali lemti net jos skilimą. Tiek Darbo partija, tiek Naujoji sąjunga (socialliberalai) ėjo į rinkimus be mokesčių didinimo idėjų, todėl dabar jaučiasi prieš savo rinkėjus nepatogiai.
Finansų ministras A. Butkevičius pareiškė, kad Lietuva netrukus taps Europos Sąjungos valstybe, kurioje mokesčiai, palyginti su BVP, yra mažiausi. Jo nuomone, tai reiškia, jog mūsų šalyje bus žemiausias mokesčių lygis Europoje. Manytume, kad tai yra iš esmės klaidinga pozicija. Mokesčių pajamų ir BVP santykis priklauso ne tik nuo mokesčių lygio, bet ir nuo mokesčių administravimo. Net ir esant dideliems mokesčių tarifams, valstybės biudžeto įplaukų ir BVP santykis gali būti labai žemas dėl mokesčių vengimo. Tokia sistema yra blogiausia iš visų įmanomų, nes demoralizuoja verslininkus ir iškreipia lygias konkurencijos sąlygas. Kita Konvergencijos programos yda - įsitikinimas, kad biudžeto pajamų ir BVP santykio didinimas automatiškai lemia didesnį fiskalinį stabilumą. Pavyzdžiui, didinant mokesčius galima trumpam pasiekti aukštesnį mokesčių pajamų ir BVP santykį, tačiau kartu bus sutrikdyta ekonomikos plėtra ir finansų stabilumas vidutiniu laikotarpiu.
Naujų mokesčių...