Lietuvos istorijos datu

Konspektas
 5
Microsoft Word 58 KB
6 puslapiai

1362 lietuvos istorija. 1362 lietuvos istorija.

Lietuvos istorija. Chronologinė įvykių lentelė


Vėlyvasis paleolitas
X–VIII tūkst. pr. Kr. Apie X tūkst. pr. Kr. Lietuvos teritorijoje atsiranda pirmieji gyventojai
Mezolitas
VII–V tūkst. pr. Kr. Gentys įsikuria nuolatiniam gyvenimui Lietuvos teritorijoje
Neolitas
V–III tūkst. pr. Kr. III–II tūkst. pr. Kr. Naujų gyventojų – indoeuropiečių – atsiradimas Pabaltijyje
Žalvario amžius
II tūkst. pr. Kr.–I a.pr. Kr. VI–V a. pr. Kr. Formuojasi vakarų baltų gentys — prūsai. Jotvingiai, kuršiai
Geležies amžius
I a. pr. Kr. – XIII a. 98 m. Tacitas pirmą kartą pamini aisšių gentis
V a. formuojasi rytų baltų gentys
853 m. Kuršių karas su vikingais. Apuolės apgultis
1009 m. Lietuva pirmą kartą paminima Kvedlingburgo analuose
1201 m. įkuriama Ryga
1202 m. įkurtas Kalavijuočių ordinas
1219 m. lietuvių kunigaikščių taikos sutartis su Voluine
1231 m. Kryžiuočių ordinas pradeda prūsų nukariavimą
Lietuvos karalius Mindaugas (1236–1263) 1236 m. Saulės mūšis
1236 m. Mindaugas minimas kaip visos Lietuvos valdovas
1237 m. Kalavijuočių ordinas prijungiamas prie Kryžiuočių ir virsta Livonijos ordinu
1251 m. Mindaugo krikštas
1253 m. Mindaugo karūnacija
1260 m. Durbės mūšis
1260–1274 m. Didysis prūsų sukilimas, vadovaujamas Herkaus Manto
LDK didysis kunigaikštis Treniota (1263–1264)
LDK didysis kunigaikštis Vaišelga (1264–1267)
LDK didysis kunigaikštis Švarnas (1267–1269)
LDK didysis kunigaikštis Traidenis (1269–1282) 1273 m. Livonijos ordinas pasistato Daugpilio pilį
1281–1313 m. Daugpilis tampa valdomas lietuvių
(1282–1295) Valdovų vardai nėra visiškai aiškūs 1283 m. Kryžiuočių ordinas priartėjo prie Nemuno ir pradėjo Lietuvos puolimą
1283 m. sūduvių (jotvingių) žemės galutinai pasidalijamos tarp Lietuvos ir Livonijos ordino
1291 m. Žemgala pasidalijama tarp Lietuvos ir Livonijos ordino

LDK didysis kunigaikštis Vytenis (1295–1316) 1297–1331 m. Lietuvos ir Rygos sąjunga prieš Livonijos ordiną
1313 m. pirmoji Kryžiuočių ordino pilis dešiniajame Nemuno krante (Skirsnemunė)
LDK didysis kunigaikštis Gediminas (1316–1341) 1323 m. pirmą kartą Gedimino laiškuose (rašyt. šaltin.) minimas Vilnius
1336 m. didvyriškas Pilėnų gynimas
1341 m. Gedimino bandymas krikštytis ir mirtis
LDK didysis kunigaikštis Jaunutis (1341–1345)
LDK didysis kunigaikštis Algirdas (1345–1377) 1348 m. Strėvos mūšis
7–8 deš. Ordinas intensyviausiai per visą karų su kryžiuočiais istoriją puola Lietuvą
1362 m. kryžiuočiai paima Kauno pilį
1362 m. mūšis prie ėlynųjų Vandenų
1368 m. ir...