Lietuvos istorija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Referatas apie lietuvos istorija. Referatas apie lietuvos istorija. Visa lietuvos istorija referatas. Lietuvos istroija referatas. Lietuvos istorijos referatas. Visa lietuvos istorija referatas. Lietuvos istroija referatas. Lietuvos istorijos referatas.

Viduramžiai ir ankstyvieji naujieji laikai
Lietuvos valstybės susidarymas ir ankstyvoji istorija
Lietuvos istorijos pradžia laikomi 1009 metai. Tais metais Lietuva (Litua) pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Šis Lietuvos paminėjimas susijęs su šv.Brunono misija į Prūsiją. XI a. žinios apie Lietuvą pasirodo ir Rusios metraščiuose. Ten minimi vienas ar keli žygiai į Lietuvą, taip pat Lietuva išvardinama šalia kitų kraštų kaip Kijevo Rusios duoklininkė.
Kada prasidėjo Lietuvos valstybės formavimasis dėl šaltinių stokos pasakyti sunku. Faktas tai, kad 1219 m. šis procesas jau buvo gerokai pažengęs, apie ką galime spręsti iš sutartyje su Volyne išvardintų Lietuvos kunigaikščių skaičiaus bei tarpusavio susigiminiavimo. Sutartyje minimas ir Mindaugas, Dausprungo brolis. Mindaugas ėmė aktyviai vienyti Lietuvą, kovodamas su priešininkais ir giminaičiais.
Vienijimąsi vainikavo Mindaugo apsikrikštijimas 1251 m. ir karūnavimas 1253 m. liepos 6 d. Karūnacijos vieta nežinoma, šaltiniuose minima tik, kad "karūnuotas Lietuvoje", pagal tai kai kurie istorikai sprendžia, kad pastovios sostinės Mindaugas neturėjo. Mindaugas buvo vienintelis karalius Lietuvos istorijoje.
XIV a. Lietuvos valstybė žymiai sustiprėjo ir išsiplėtė. Lietuvą labiausiai sustiprino Gediminaičių dinastija XIV-XV a. Kunigaikštis Gediminas gana žymiai išplėtė Lietuvos teritoriją į rytus diplomatinėmis priemonėmis (daugiausiai ištekindamas dukras). Jo sūnus Algirdas toliau tęsė plėtrą karinėmis priemonėmis, prie to taip pat prisidėjo ir jo brolis Kęstutis.
Lietuva į rytus plėtesi nuo pat valstybės susikūrimo, tam palankias sąlygas sudarė tai, kad buvusi Kijevo Rusios teritorija buvo nusilpninta mongolų ir dalis susiskaldžiusi. Prie Lietuvos buvo prijungta visa dabartinės Baltarusijos teritorija, dabartinės Ukraina ir vakarų Rusijos. Algirdo ir Vytauto valdymo laikais Lietuva pasiekė didžiausią teritorinį išsiplėtimą - pietuose jos sienos siekė net Juodąją jūrą. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o vėliau Lietuvos -Lenkijos valstybė reiškė pretenzijas į visas buvusios Kijevo Rusios žemes ir dėl Rusios vienijimo vaidmens XV-XVI a. konkuravo su Maskva.
Algirdo sūnus Jogaila 1387 m. apsikrikštijo ir tapo Lenkijos karaliumi. Tuo pačiu buvo padėtas pagrindas Lietuvos-Lenkijos unijai.
Iki Žalgirio mūšio (1410 m. liepos 15 d.) Lietuvą (kaip ir žemaičius) nuolat puldinėjo Kryžiuočių (iš vakarų) ir Livonijos arba Kalavijuočių (iš šiaurės) ordinai.

Žečpospolitos vaivadijos
Jogailos pradėta Lietuvos-Lenkijos unija kelis kartus buvo iširusi, kai šias valstybes valdė atskiri valdovai, tačiau augančios Maskvos grėsmė...