Lietuvos fiskalinė politika patirtis ir galimybės

Referatas
 5
Microsoft Word 184 KB
26 puslapiai

Lietuvos fiskalinė politika: patirtis ir galimybės
 

Turinys

Įvadas 2
I. Pagrindiniai 1990-1999 metų fiskalinės politikos bruožai 3
1.1. Konsoliduotas bendras šalies biudžetas 3
1.2. Mokesčių sistema 5
1.3. Mokesčių administravimas 7
1.4. Skolos valdymas 10
1.5. Svarbesnės pereinamojo laikotarpio pamokos 11
II. Svarbiausios problemos 14
III. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės 24
Išvados 27
Literatūra 28
Priedas 29
 

Įvadas 

Darbe apžvelgiama per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje sukaupta
fiskalinės politikos patirtis ir iškeliamos svarbiausios problemos, su
kuriomis fiskalinė politika gali susidurti artimiausią dešimtmetį. Per
pastaruosius dešimt metų fiskalinę politiką daugiausia lėmė pereinamojo
laikotarpio uždaviniai. Kitą dešimtmetį fiskalinės politikos reikšmė
privalės palaipsniui didėti, nes ji bus tas valstybės valdymo instrumentas,
kurio dėka bus siekiama plėtoti šalies ekonomiką ir įgyvendinti visuomenės
tikslus. Daugelyje valstybės finansų sričių būtina atlikti esmines
reformas. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelktas ekonominėms,
finansinėms ir institucinėms problemoms nagrinėti bei svarbesnėms
struktūrinėms permainoms, paveiksiančioms fiskalinę politiką.
 

I. Pagrindiniai 1990-1999 metų fiskalinės politikos bruožai

  
Per pastarąjį dešimtmetį fiskalinėje politikoje įvyko daug
labai svarbių permainų. Vertinant per šį laikotarpį pasiektą pažangą,
galima padaryti daug išvadų, reikšmingų numatant būsimą plėtrą.
Apibendrindami svarbiausią pastarojo laikotarpio fiskalinės politikos
patirtį, galėtume pasakyti, kad geriausiai veikti sparčiu tempu, ypač kai
ginčijamus klausimus būtina spręsti neatidėliojant.
  Nuo Nepriklausomybės atkūrimo visose Lietuvos valstybės finansų
sistemos grandyse atlikta esminė pertvarka. Įvestas fiskalinis valdymas,
tinkantis rinkos sąlygoms. Mokesčių reforma iš esmės pakeitė valstybės
pajamų sandarą. Valstybės finansų išlaidų sąranga buvo pakeista
perskirstant funkcijas tarp įvairių valdymo lygių ir skolos valdymas iškilo
kaip visai nauja viešųjų finansų sritis.
  Vertindami pagrindinių rodiklių dinamiką, galime pasakyti, kad
fiskalinės politikos dėka pirmiausiai buvo stengiamasi atkurti makroekonomį
stabilumą. Nuo 1992 metų kasmet infliacijos lygis krito. Pasiekus žemesnį
infliacijos lygį, 1995 metais buvo užfiksuotas ekonominis augimas.
Infliacijos pažabojimas ir ekonominio augimo atnaujinimas buvo paremtas
fiskalinėmis ir struktūrinėmis...