Lietuvos ekonominė politika

Referatas
 5
Microsoft Word 64 KB
6 puslapiai

LIETUVOS EKONOMINĖ POLITIKA

Utena
2004 m.

TURINYS

ĮŽANGA 3
EKONOMIKA, MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA 3
NACIONALINĖ EKONOMINĖ POLITIKA 4
KAS SUKELIA INFLIACIJĄ? 5
INFLIACIJA LIETUVOJE (1992-2003 m.) 6
AR VISADA INFLIACIJA YRA TIK BLOGIS? 6
KAS PRALAIMI? 6
KAS PASIPELNO? 7
KAS LEMIA INFLIACIJĄ? 7
AR GALIMA TIKSLIAI SUSKAIČIUOTI BVP ??? 8
AR TIKRAI BVP PARODO, KOKIA TURTINGA YRA VISUOMENĖ? 9
KADA EKONOMIKA AUGA? 9
EKSPORTAS IR IMPORTAS 10
EUROPINIŲ FONDŲ PAGALBA 11
REGIONINĖ BRIUSELIO POLITIKA 13
KAIMO EKONOMINĖ POLITIKA 14
KAIP KEITĖSI LIETUVA 15
2001-2004 METAIS EKONOMINIU ATŽVILGIU 15
PABAIGA 16
NAUDOTA LITERATŪRA: 18


Ant popieriaus lapo surašykite visas savo mintis susijusias su ekonomika. Ką apie ją
žinote? Iš ko susideda ekonomika?

ĮŽANGA

Ekonominė politika - tai valstybės valdančių ir opozicinių partijų suformuluotų principų, uždavinių, veiksmų ir priemimnių visuma, skirta ekonomikos organizavimui ir valdymui. Ekonominė politika skirstoma į vidaus ir užsienio.
Evarbiausias ekonomikos veikimo dėsnis - paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
Ekonominės politikos sudedamosios dalys:
- mokslinė - mechaninė;
- technologinių investicijų;
- materialinių išteklių;
- finansinė;
- mokesčių;
- kainų kreditų;
- struktūrinė;

Atsižvelgiant į ekonominės politikos principų reikalavimus, vienam ar net keliems dešimtmečiams rengiamos tikslinės programos (mokslo ir technikos, energetikos, aagrarinės ir kt.)
Ekonominės politikos vaisingumas priklauso nuo tikių veiksnių, kaip valstybės partijų ir specialistų sugebėjimas perengti racionalią ekonominę strategiją ir taktiką, nuo mokėjimo ją įgyvendinti.

EKONOMIKA, MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA

Ekonomiką galima suvokti, kaip visumą apsisprendimų, kuriuos sudaro vartotojai, valdžios žmonės.
Ekonomikos studijos skyla į dvi dideles tarpusavyje susijusias, net gana savarankiškas dalis: mikroekonomiką ir makroekonomiką.
Makroekonomika – ekonomikos kaip visumos studijos. Čia nagrinėjamos tokios problemos, kaip infliacija, nedarbas ir ekonomikos augimas. Makroekonomika analizuoja, kaip rutuliojasi visas valstybės ūkis,mkaip kuriamas ir paskirstomas visuminis produktas.
Mikroekonomika – tai individualių dalių, kurios sudaro ekonomikos lauką, studijos. Taigo mikroekonomika nagrinėja ekonominius individualių (šeimos) ūkių ir verslo įmonių pasirinkimą. Domimasi vartotojais, pirkėjais ir pardavėjais, verslininkais ir dirbančiaisiais.

Kurie iš čia išdėstytų teiginių yra makroekonominiai, kurie...