Lietuvos bankai

Referatas
 5
Microsoft Word 76 KB
8 puslapiai

Lietuvos bankai referatas. Lietuvos bankai referatas. Lietuvos bankai isvada referatai. Lietuvos bankai referatai. Lietuvos bankai isvada referatai. Lietuvos bankai referatai.

Turinys

Įvadas ………………………………….3

Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas ………………………………….4

Komerciniai bankai ………………………………….5

Užsienio bankų skyriai ………………………………….7

Užsienio bankų atstovybės ………………………………….7

Kiti bankai ………………………………….7

Finansavimas iš bankų ………………………………….8

Vilniaus bankas ………………………………….9

Bankininkystės raida ………………………………….10

Kai kurios bankų teikiamos paslaugos ………………………………….10

Išvados …………………………………12

Literatūra …………………………………13

Įvadas

1922m. rugpjūčio 9d. Steigiamasis Seimas priima piniginio vieneto įstatymą, kurio pirmas paragrafas skamba taip: “Lietuvos Respublikos pinigų sistema paremta auksu. Piniginis vienetas yra litas. Litas turi 0,150462 gramų gryno aukso. Litą sudaro 100 centų.”
Po dviejų dienų (rugpjūčio 11d.) Steigiamasis Seimas jau galutinai priima Lietuvos banko įstatymą, kurio uždavinys – reguliuoti pinigų apyvartą Lietuvoje, lengvinti pinigų išmokėjimus krašte ir užsienyje, įgyvendinti pastovią ir patvarią pinigų sistemą Lietuvos Respublikoje ir skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos augimą. Nepraėjus nė mėnesiui, ir Lietuvos bankui nepradėjus veikti, jau atiduodami spausdinti vadinami laikinieji banknotai litai. 1922m. rugsėjo 27d. įvyksta pirmasis ir steigiamasis Lietuvos banko akcininkų susirinkimas, kuriame išrenkama banko valdyba ir kiti organai. 1922 m. spalio 2d. Lietuvos bankas, turėdamas 5 tarnautojus, pradeda savo operacijas. Bankas sėkmingai dirbo iki 1940m. bolševikinės okupacijos. Lietuvos banko veikla po 50 metų pertraukos buvo atnaujinta LTSR Aukščiausiajai Tarybai 1990m. vasario 13d. priėmus Lietuvos banko įstatymą ir nutarimą “Dėl Lietuvos banko įsteigimo”, kuriuo buvo nutarta įsteigti nuo 1990m. kovo 1d. Lietuvos banką. 1990m kovo 13d. galime laikyti Lietuvos centrinio banko, kaip prieškarinio Lietuvos banko darbų tęsėjo, veiklos pradžia. 1990m. rugsėjo 13d. AT patvirtina Lietuvos banko valdybą. Patvirtinus valdybą 1990m rugsėjo mėn., Lietuvos bankas pradeda realią veiklą. Tiesa, dėl objektyvių priežasčių jis galėjo atlikti tik vieną centrinio banko funkciją – kontroliuoti ir reguliuoti kitus bankus. Tik 1991 metais Lietuvos bankas galutinai susiformavo ir ėmė normaliai funkcionuoti, pradėjo vykdyti centrinio banko, tačiau kartu ir kai kurias...