Lietuvių tauta

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Lietuviu tautos istorija referatas. Referatas lietuviu tauta. Referatas lietuvių tautos kalba. Lietuvių tauta referatas. Lietuviu tautos istorija referatas. Referatas lietuviu tauta. Referatas lietuvių tautos kalba. Lietuvių tauta referatas.1. Įvadas
2. Lietuvos žemių ribos …………………………… 3
3. Lietuvių tautos raida…………………………… 3
4. Lietuvių kalba………………………………… 4
5. Senieji lietuvių tikėjimai……………………… 4
6. Papročiai ir buitis……………………………… 5
7. Miestai………………………………………… 5
8. Lietuvos kultūra………………………………… 5
9. Kontaktai su krikščionybe……………………… 5
10. Išvados

Įžanga. Dažnas lietuvis švenčia valstybines šventes, žino jų svarbą, domisi šalies istorija. Tačiau mažai kam rūpi tai kas vyko iki valstybės susikūrimo ar jai dar besikuriant. Būtent todėl pasirinkau tokią temą – „Lietuvių tauta“, nes nemažiau svarbu kiekvienam lietuviui susipažinti su šiuo Lietuvos istorijos tarpsniu. Tiesa rašant referatą buvo labai naudingos knygos: A.Gumuliausko – Lietuva“ nuo valstybės susikūrimo iki valstybės atkūrimo“, bei Kiaupų- „Lietuvos istorija iki 1795 metų“. Mano darbo tikslas buvo atrinkti svarbiausią šiose knygose pateiktą informaciją ir konkrečiai apibūdinti to meto lietuvių tautą.
Stiprėjant valstybei. Lietuvoje toliau vyko etniniai procesai, lietuvių etnosas įgijo ir ugdė naujus bruožus. Lietuviai konsolidavosi, išlaikydami juos nuo kaimynų skiriančius bruožus, pirmiausia kalbą ir tikybą. Šių raida bei būklė ir priklausė nuo etnoso būsenos, ir veikė ją.
Lietuvos žemių ribos. XIII – XIV a. lietuvių žemių ribos dar ne visur buvo nusistovėjusios. Lietuvių kaimynės baltų gentys išgyveno Ordinų, Lenkijos ir Rusios agresiją ir silpo, dalis jų žemių įėjo į Lietuvos valstybę, o jas pačias lietuviai asimiliavo. Lietuvių ribos šiaurėje ir vakaruose plėtėsi sėlių, kuršių, skalvių, jotvingių sąskaita. Šiaurėje ši riba nusistovėjo XIV a. nustačius LDK ir Livonijos sieną, iš esmės atitinkančią XX a. Lietuvos ir Latvijos sieną. Vakaruose tik po Melno taikos 1422m. nustatyta LDK ir Vokiečių ordino valstybės siena netapo vakarine lietuvių išplitimo riba.
Stabilesnė buvo XIII – XIV a. lietuvių paplitimo rytinė riba. Slavai, apie VII a. traukdami iš pietų į šiaurę, perkirto baltų masyvą ir tapę lietuvių genčių kaimynais pamažu stūmė jas į vakarus. XI a. buvo įkurti toliausiai į vakarus pasistūmėjusios Kijevo Rusios atsparos punktai., kurie XIII a. buvos sustabdyti. Po to kuriam laikui nusistovėjo lietuvių ir rytų slavų riba. Vėlesniais amžiais ji vėl kito ir dabar nelengva ją nustatyti.
Į rytus nuo XIV a. pabaigos – XVII a. Šaltiniuose minimi lietuvių gyvenami kaimai ir valsčiai....