Lietuvių kalbos pamoka tipai struktūra analizė stebėjimas

Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
10 puslapiai

Referatas struktura. Referatas struktura.

REFERATAS

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA: TIPAI, STRUKTŪRA, STEBĖJIMAS, ANALIZĖ

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………3
I. Pamoka bendrojoje pedagogikos didaktikoje……………………………………4
1. Tipai…………………………………………………………………………….4
2. Struktūra………………………………………………………………………4
II. Pamoka lietuvių kalbos didaktikoje…………………………………………….….9
1. Tipai……………………………………………………………………………….9
2. Struktūra………………………………………………………………………….10
III. Lietuvių kalbos pamoka specialiojoje didaktikoje……………………………….11
1. Tipai………………………………………………………………………………11
2. Struktūra………………………………………………………………………….12
IV. Pamokų stebėjimas ir analizė……………………………………………………12
V. Priedai………………………………………………………………………………15
1. Priedas…………………………………………………………………………….15
2. Priedas…………………………………………………………………………….17
3. Priedas……………………………………………………………………………21
Išvados…………………………………………………………………………………22
Naudota literatūra………………………………………………………………………23

ĮVADAS

Mokytojai, metodininkai, švietimo darbuotojai dažnai ginčijasi – kokia turėtu būti šiuolaikinė pamoka, jos tipai bei struktūra. Šiuolaikinėje mokykloje mokytojui sudominti vaikus tokiais dalykais kaip darbas klasėje ir knygų skaitymas yra gana sudėtinga, kadangi vaikai auga supami kompiuterių, televizijos, vaizdo žaidimų. Dažnai iš mokytojų lūpų galima išgirsti: ,,Jei tik tą pamoką būčiau pradėjusi nuo…” Jei būčiau! Tai – pavėluotos mintys, jei tik mokytojas iš anksto būtų numatęs pamokos struktūrą, manyčiau, žodelio ,, Jei…” nereikėtų sakyti. Žinoma, kad ir kaip plačiai bei tobulai literatūroje visa tai būtų išdėstyta, vis tiek niekada nebus aprėpiamos visos problemos iškylančios praktiniame darbe – pamokose.
Pamoka – tai dugiau ar mažiau išbaigtas mokymo proceso gabalėlis , ląstelė . Joje kaip vandens lašelyje atsispindi...