Lietuvių analizės

Jonas biliūnas ?brisiaus galas?. Autorius jonas biliūnas – xix a. Lyrinės prozos pradininkas. Novelių centre – atstumta nereikalinga būtybė kuriai nebėra vietos kasdieniniame pasaulyje. Jono biliūno kūrybai būdinga gradacija. Vaizduojamas gyvenimas skausmingas tragiškas bet vis dėlto neatrodo niūrus nes šalia tamsaus vaizdo autorius stato šviesų. Siužetas tema j. Biliūno ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  4 psl.
2011 06 25
Salomėja nėris. ?diemedžiu žydėsiu?. Dauguma s. Nėries eilėraščių yra apie gamtą. Vienas iš jų – ?diemedžiu. Žydėsiu?. Šio kūrinio laikas – pavasaris. Jau pirmose eilutėse mums. Susidaro įspūdis kad eilėraštis yra apie pavasarį gyvybės sugrąžintoją į. Žemę. Kūrinyje į pavasarį kreipiamasi tarsi į žmogų ?ir vienąkart. Pavasari tu vėl atjosi drąsiai. ? ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką kilnią prasmę. Žodžiai kuriais maironis kalba apie gamtą tampa tėvynės ženklais. Maironio lyrikos šedevras - eilėraštis ?vakaras ant ežero keturių kantonų. Eilėraštį sudaro dvi ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
66 sonetas ir hamleto monologas ?būti ar nebūti?. V. Šekspyras – vėlyvojo renesanso anglų rašytojas vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas - penkių veiksmų tragedija ? hamletas?. Čia atskleidžiamas slaptas rūmų gyvenimas santykiai tarp įvairių luomų atstovų valdžios ir keršto troškimas. Pagrindinis tragedijos veikėjas – princas hamletas – ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
Jurgis savickis – xx a. Epochos europinės kultūros žmogus siekiantis kūrybinės išraiškos modernumo originalumo. Jo kūrybos principas – estetiškumas efekto psichologijos siekimas perdėta elegancija subtilus individualizmas. J. Savickio proza yra moderni potekstėje smerkianti bet kokias kaukes nusistovėjusius įpročius ir papročius. Todėl dažnas jo kūrinių veikėjas yra vaikas ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Eilėraščio miškas ūžia vaizdai niūrūs baisūs. Nuotaika liūdna graudi. Gaudžiantis miškas atskleidžia subjekto būseną. Herojui skaudu kad miškas išniekintas kai kiekvieną medį laužo vėjas tada jaučia tarsi kas širdį replėmis gniaužytų. Maironio eilėraštyje rašoma ir apie miško jausmus ir apie žmogaus jausmus. Maironis didžiuojasi lietuvos praeitimi ir niekina ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
I. Vytauto mačernio kūryba - filosofinė poezija. Metaforiškose ?vizijose? jis ieško atsakymų į būties klausimus. Ii. Nevaržomai keliaudamas laiku lyrinis ?aš? ieško gyvenimo prasmės žmogaus būties pagrindų. Šviesa vasara ramybė bei rimtis siejasi su praeitimi ir dabartimi. A namai - tai ta vieta kurioje galima pailsėti atsiriboti nuo pasaulio negandų. Lyrinis ?aš? pasiilgęs ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
J. Biliūno novelės ?lazda? ištraukos analizė. Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda- tai įrankis su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba ? mano draugo pasakojimas? – pabrėžia novelės tikroviškumą. Svarbiausias j. Biliūno prozos savitumas - pasakojimas pirmuoju asmeniu. Rašytojo kūryba labai autobiografiška ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis grožinės kūrybos klasikas k. Donelaitis atėjo su poema ?metai?. K. Donelaičio metai sukurti xviii amžiaus 7-ame - 8-ame dešimtmetyje pirmą kartą paskelbti 1818m. Padėjo pagrindus pasaulietinei grožinei lietuvių literatūrai. ?metai? - keturių dalių poema vaizduojanti to laikmečio būrų gyvenimą ir buitį. Kristijonas donelaitis ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  3 psl.
2011 06 25
Anglų dramaturgas ir poetas viljamas šekspyras jau seniai klasika tapusių dramų tragedijų ?hamletas? ?karalius lyras? ir kt. Autorius. Jo kūryboje ypač sonetuose vyrauja meilės ir draugystės temos. Ne išimtis ir 116-asis sonetas. Šio soneto lyrinis ?aš? meilę lygina su ištikima draugyste ir pabrėžia jos sąlygas. Juk meilė – dar ne meilė jeigu ją. Sutriuškina klasta ir ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Donkichotas. Kvestimas pozityvistas konstruktyvus demokratas. Apibendrinantys bruožai. Tai nepavargstantis naujų įdėjų generatorius nuolat ieškantis naujovių parodantis senų metodų ydas paaiškinantis kaip jas pakeisti. Jis mąsto abstrakčiai linkęs tirti paslėptą objektų esmę. Gana įžvalgus bet nemoka savo minčių aiškiai išdėstyti kitiems – jo idėjos atrodo šiek tiek ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  5 psl.
2011 06 25
A. Puipa ?dievų miškas?. Rašytojo dramaturgo balio sruogos knyga ?dievų miškas? – šokiruojantis autobiografinis kūrinys apie gyvenimą štuthofo koncentracijos lageryje vokietijoje. Šio romano motyvais a. Puipa sukūrė filmą tokiu pačiu pavadinimu kaip romanas. Filmas kaip ir knyga pribloškia savo siužetu nors pastebima daug skirtumų tarp literatūrinio kūrinio ir jame aprašytų ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Alytaus likiškėlių vid. M -klos. 12d klasės mokinio. Lino meškelevičiaus. Henrikas radauskas. Homero jaunystė. Aš gėriau putojantį pieną. Aš valgiau nežemišką duoną. Žiūrėjau į žėrinčią dieną. Į žydinčią gėlę raudoną. Man piemenys grojo vamzdeliais. Pavėsyje aukšto platano. Ir bitės auksiniais indeliais. Man kvepiantį medų gabeno. O kaip man beprotiškai ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
Pienė. Piene piene – nuostabi gėlele. Ko tu rymmai vėjų pabarėly –. Kur priglausi baltąją galvelę. Kur užsnūsi vėlų vakarėlį. Pučia vėjas plaukeliu kedena. Baltus plaukus nuo galvelės rauna. Per dirvoną rudenio laukelį. Neša pienės baltąjį pūkelį. Piene piene – mano tu gėlele. Gaila tavo man baltos galvelės. Gaila man vargo jaunystėlės –. Išblaškytos vėjų ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Antanas škėma 1911-1961. Biografija. Kūryba. Asmenybė. Kūrybos ypatybės. Romanas ?balta drobulė. Įžanga. Žanras. Pavadinimas. Moto svarba. Temos ir problemos. Kompozicija. Laikas ir erdvė. Pasakotojas. Pasakojimo būdas. Romano simboliai. Garšvos charakteristika. Liftininkas. Poetas. Nevykęs šios žemės gyventojas kalinys keltuve. Įsimylėjęs. Skeveldrų dėliotojas. ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  17 psl.
2011 06 25