Lietuvių kalba rusijos universitetuose

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Vienas Maskvos universiteto profesorius kaip labai reikšmingą šios mokslo įstaigos datą nurodė 1876 metų sausio 22 dieną. Tos dienos (buvo tai ketvirtadienis) dešimtą valandą ryto pradėjo skaityti savo pirmąją paskaitą Filipas Fortunatovas. Reikia sutikti su tuo profesorium: data iš tikro reikšminga – juk Fortunatovas Maskvos universitetą iškėlė į garsiausių pasaulio lingvistikos centrų gretas, šis mokslininkas davė pradžią naujai kalbotyros vadinamajai Maskvos mokyklai. Tačiau mums, lietuviams, su Fortunatovu ir Maskvos universitetu yra susijusi dar viena labai svarbi data. Deja, šios datos lig šiolei mes tiksliai nežinome, negalime pasakyti ne tik valandos dienos ar mėnesio, bet netgi ir metų. Galime tik spėti, jog tai įvyko devynioliktojo amžiaus devintajame dešimtmetyje, gal 1886 metais, o gal ir anksčiau (Maskvos kalbininkas G. Venediktovas išaiškino, jog šiame universitete Fortunatovas jau skaitė lietuvių kalbos kursą 1878 metais). Būtent, šią mums nežinomą dieną vienoje iš senojo Maskvos universiteto auditorijų Filipas Fortunatovas pradėjo skaityti lietuviu kalbos kursą.
Trys Fortunatovų kartos buvo mokslo žmonės. Fortunatovo senelis baigė matematikos mokslus ir dėstė gimnazijoje. Šio sūnus labai sėkmingai Peterburgo universitete studijavo senąsias kalbas. Buvo paliktas profesūrai, bet jo universitetinę karjerą nutraukė cholera, į kapus vieną po kito nusinešusi tėvą ir motiną. Būsimojo kalbininko tėvui neliko nieko kito, kaip grįžti į namus ir rūpintis jaunesniaisiais našlaičiais. Dirbdamas gimnazijoje, jis tyrinėjo vietos žmonių buitį daug rašė. Na ir, lyg keršydamas likimui dėl nepavykusios savo profesūros, išaugino tris sūnus profesorius - istoriką, statistiką ir kalbininką, vėliau tapusį akademiku.
Baigęs 1868 metais Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, Fortunatovas paliekamas ruoštis profesūrai. Išlaikiusį magistro...