Lietuva ir tarptautinė prekybos organizacija ppo

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 121 KB
15 puslapiai

Ppo referatas. Ppo referatas.

ĮVADAS

Šiame Referate išnagrinėta tema: “ Lietuva Ir Tarptautinė prekybos organizacija (PPO)“. Referate atsižvelgta į PPO sampratą, įkūrimą, jos funkcijos, sprendimų priėmimo procedūros; Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), jos reikšmę verslui Lietuvoje, stojimo nauda ir žala .
2001 m. gegužės 31 d. Lietuva tapo 141-ąja Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) (World Trade Organisation - WTO) nare.
Narystė PPO turi didelės įtakos Lietuvos prekybos politikai. Taip šalis sparčiau integruojasi į pasaulio ekonomiką. Lietuva įgijo daugiau teisių ginti savo prekybinius interesus - tiek dalyvaudama tolesniame pasaulio liberalizavimo procese. PPO narystė yra labai reikšminga dėl galimybės dalyvauti pasauliniame derybų procese ir įtakoti tuos procesus – Lietuva kaip pilnateisė narė. Mažėjant prekybos barjerams leidžiama prekybai augti, kuri prideda valstybinių ir asmeninių pajamų. Tarptautinė prekyba skatina ekonomikos augimą ir tai yra geros žinios darbo vietų kūrimui. Prekyba aiškiai turi potencialą kurti darbo vietas. Praktiškai tai yra akivaizdu, kad mažinant prekybos barjerus yra sukuriamos naujos darbo vietos.Tarptautinė prekyba skatina ekonomikos augimą ir tai yra geros žinios darbo vietų kūrimui. Prekyba aiškiai turi potencialą kurti darbo vietas. Praktiškai tai yra akivaizdu, kad mažinant prekybos barjerus yra sukuriamos naujos darbo vietos. Paprasčiausi principai padaro sistemą ekonomiškai efektyvesnę ir produktyvesnę, tuo žmonija laimi, nes kainos mažėja. Tarptautinė prekyba suteikia galimybę naudotis vienų ir kitų regionais tarp atskirų valstybių. Visų pirma negalima grįžti į neprotingas ir neefektyvias valdymo politikas. Svarbiausia, kad valdymo politika nebūtų korumpuota ir diskriminuota. Reikia ieškoti teisingų ir naudingų kelių. Visada valdymo forma turi tobulėti, kaip ir tobulėja visas pasaulis.
Taip pat paaiškinti uždaviniai. Vienas iš pagrindinių PPO uždavinių – liberalizuoti pasaulio prekybą PPO veiklos sistema padeda palaikyti taiką tarp valstybių. Mūsų šalis įsipareigojo vykdyti įsipareigojimus visose prekybos srityse – pvz., prekių, paslaugų, žemės ūkio, muitinio įvertinimo, prekybos priemonių taikymo, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir kt., tinkamai įgyvendinti stojimo metu prisiimtus įsipareigojimus bei visų PPO sutarčių reikalavimus ir nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos stojimo į PPO įsipareigojimais bei PPO sutarčių reikalavimais Lietuvoje vykdoma keičiamų ar naujai priimamų teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai įtakojančių šalies prekybos režimą, priežiūra, t.y., visi nauji ar keičiami teisės aktai turi atitikti PPO sutarčių...