Liberalizmas2

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

PLANAS
Įvadas
I. Liberalizmo idėjų atsiradimas3
II. Klasikinis liberalizmas (principai ir sąlygos)
II.1 Žmogaus laisvė3
II.2 Ekonominė liberalizmo doktrina4
II.3 Pliuralizmo principas5
III. Naujasis liberalizmas
III.1 Liberalioji demokratija6
III.2 Socialinis liberalizmas6
III.3 Neoliberalizmas7
III.4 Konservatyvusis liberalizmas8
Išvados
Literatūra

Įvadas

Liberalizmas yra ideologija ir politika, apimanti individualias žmogaus teises, laisvos rinkos ekonomiką su būdinga jai konkurencija, minimalų valstybinį reguliavimą ir nuosaikų reformizmą socialinėje sferoje. Kaip ideologija liberalizmas susiformavo griūvant feodalinei tvarkai ir įsitvirtinant kapitalistiniams visuomeniniams santykiams. Jis buvo trečiojo luomo - daugiausia miestiečių - ideologija. Tarp liberalizmo klasikų yra daug plačiai žinomų vardų: Džonas Lokas, Volteras, Imanuelis Kantas, Bendžamenas Konstantas, Adomas Smitas, D.S.Milis (pastarajam priklauso populiari liberalizmo maksima: “Žmogus geriau, negu bet kokia vyriausybė, žino ko jam reikia”).

Pagrindinės liberalizmo idėjos susiformavo XVIII a. antroje pusėje. Glaustai jos išdėstytos JAV Nepriklausomybės deklaracijoje (1767 m.) ir Prancūzijos revoliucijos metu priimtoje “Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje” (1789 m.). Pastarojoje sakoma: “Bet kokio politinio susivienijimo tikslas yra neatimamų žmogaus teisių gynimas. Tos teisės yra laisvė, nuosavybė, saugumas ir pasipriešinimas priespaudai”. Pagrindiniai liberalizmo principai ankstyviausiai buvo įgyvendinti JAV, D.Britanijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje, Skandinavijos šalyse.
Kaip masinis judėjimas liberalizmas ypač stipriai išaugo Anglijoje ir Amerikoje. Anglijoje ypatingą reikšmę liberalizmo plitime suvaidino nonkonformistinės religinės sektos, siekusios apsaugoti savo laisvę ir teises, ir auganti vidurinioji klasę, o jo ideologija aiškiai suformulavo ir išplatino ir pavertė tikrai tautine filosofija radikalūs filosofai.

I. Liberalizmo idėjų atsiradimas

Liberalizmo idėjų atsirado XVII - XVIII a. Vakarų Europoje tose vietose, kur lobstantys miestelėnai ėmė maištauti prieš esamą tvarką ir jos principus. Liberalizmo idėjų atsiradimą sąlygojo būtinybė pateisinti šį maištą, ideologiškai apibrėžti naujas antifeodalines visuomenines pareigas. Keliose šalyse miestiečiai įgijo galimybių kelti ir realizuoti liberalizmo idėjas pirmiausiai dabartinėje Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Valstijose ir Prancūzijoje. Jose susiformavo pirmoji, klasikinė, liberalizmo atmaina. Tarp daugelio mąstytojų, kūrusių šią pirminę liberalizmo atmainą, buvo Džonas Lokas...