Liberalizmas

Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

Liberalizmas referatas. Liberalizmas referatas.

TURINYS


1. Įvadas 2
2. Liberalizmo sąvoka 3
3. Liberalizmo vertybės ir siekiai 3
4. Klasikinis liberalizmas ir jo pradininkai 4
5. Šiuolaikinis liberalizmas ir liberalizmo srovės 5
6. Socialdemokratija 7
7. Socialdemokratijos istorija 7
8. Socialdemokratijos vertybės ir siekiai 8
9. Socialdemokratinės idėjos Lietuvoje 8
10. Išvados 9
11. Literatūros sąrašas 10

1. ĮVADAS

Visuomenei būdinga gausybė skirtingų interesų ir pozicijų bei įvairių argumentų ir idėjų. Kiekviena bendrija, kaip ir kiekvienas žmogus, atranda savo visuomeniniame gyvenime tai, kas jai atrodo svarbiausia ir vertingiausia. Tai vadinsime vertybėmis, t.y. labiausiai trikštamos gėrybės, reiškiasi kaip idėjos. Ši idėjų įvairovė, išsauganti iš troškimų ir interesų įvairovės, yra ideologijos šaltinis. Bet kurią ideologiją galime suvokti kaip teiginių, atspindinčių bei vertinančių faktus, visumą. Kiekvienu atveju ši visuma susijusi su tam tikros visuomenės dalies-interesais (tarnauja šiems interesams).Ideologija kuria savo grupei geidžiamo ateities pasaulio vaizdinį. Ideologinis mąstymas nustato vertybių (idėjų) hierarchiją, iškeldamas į pirmą planą pagrindines, svarbiausias idėjas. Ideologija linkusi įprasminti kiekvieną bendruomenės politinį veiksmą.Ji ir iš jos išsirutuliojanti politinė programa turėtų pagrįsti visus grupės politinius veiksmus. Ideologijoms ir ideologiniam mąstymui dera priskirti dar vieną bruožą. Jas sudaro tik patys bendriausi samprotavimai.
Vienos iš labiausiai paveikusių pasaulio politinį gyvenimą ir iki šiol gyvuojančių ideologijų yra liberalizmas ir socialdemokratija.
Liberalizmo ideologijos pradžia yra laikomas XVII – XVIII amžius. Socialdemokratijos pradininkai gyveno XIX – XX amžiuje. Abi ideologijos atsirado dėl gyventojų noro keisti esamą tvarką ir valdžios sistemą. Ideologijų vertybės ir siekiai yra skirtingi, kaip ir jų pasekėjų veikimo būdai.
Šiame referate ketinu apžvelgti liberalizmo ir socialdemokratijos istorija, vertybės, siekiai bei šiuolaikiniai šių ideologijų srovės.

LIBERALIZMO SĄVOKA

Kalbant apie liberalizmo ideologiją, kurios pagrindinė vertybė yra individo laisvė (lot. liberatas), pirmiausia reikėtų suderinti sąvokas, nes liberalizmas turi labai daug reikšmių. Pirmiausia, kai žmogus visuomeniniame gyvenime yra atviras naujoms idėjoms ir situacijoms, geranoriškai supratingai vertina kitų asmenų pozicijas bei pažiūras, jis vadinamas liberalu, dera pabrėžti polinkį į kompromisą ir diskusiją siekiant nustatyti tai, kas jos dalyvius sieja ir kas skiria. Žmogus, kuriam būdingi šie bruožai yra liberalas....