Leksikos klaidos verslo darbuotoju dalykineje kalboje

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Leksikos klaidos referatas. Leksikos klaidos referatas.

Įvadas 3
I. Nevartotini barbarizmai ir hibridai verslo darbuotojų dalykinėje kalboje 4
II. Tarptautinių žodžių vartojimo klaidos 7
III. Nevartotini vertiniai (vertalai) 8
IV. Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai) dalykinėje kalboje 10 Išvados 12
Literatūra 13

ĮVADAS

Mintis, jausmus ir norus reiškiame žodžiais. Kiekviename žodyje glūdi įvairi informacija. Žodis tarsi fiksuoja svarbiausius gyvenimo reiškinius, įvykius. Besijungdami vieni su kitais žodžiai sudaro junginius, sakinius. Kalbos žodžių visuma yra žodynas arba leksika.
Taigi leksika – tai kurios nors kalbos, tarmės, grupės ar atskiro žmogaus žodžių visuma. Lietuviškai tarptautinį žodį leksika galėtume pakeisti žodžiu žodynas, nors jis platesnę reikšmę. Žodynas yra pažeidžiamiausia kalbos sritis, nes žodžiai labai greitai kinta. Vienus reikia pakeisti, nes sukuriami tikslesni, geresni, kiti netenka savo prasmės, nes nebelieka to daikto ar reiškinio, kuriuos jie įvardijo. Be to į savo kalbą priimame labai daug svetimų kalbų žodžių, nes neturime gražaus, skambaus lietuviško žodžio naujiems reiškiniams ar daiktams pavadinti. Kuo daugiau atsiranda naujų reiškinių, daiktų, profesijų, tuo daugiau reikia naujų žodžių, terminų, kurie turėtų būti sudaromi pagal taisykles.
Šiame darbe aš aprašysiu leksikos klaidas verslo darbuotojų dalykinėje kalboje.
Darbo tikslai:
• Sutikti žinių apie lietuvių kalbos leksiką;
• Aptarti dažniausiai pasitaikančias leksikos klaidas verslo darbuotojų dalykinėje kalboje.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti nevartotinas svetimybes (barbarizmus) dalykinėje verslo kalboje;
• Aprašyti nevartotinus vertinius (vertalus) dalykinėje verslo kalboje;
• Pateikti netinkama reikšme pavartotus žodžius (semantizmus) dalykinėje verslo kalboje.


I. Nevartotini barbarizmai ir hibridai verslo
darbuotojų dalykinėje kalboje

Leksiką sudaro dvi dalys – savieji žodžiai ir skoliniai. Didžioji lietuvių kalbos leksikos dalis yra norminė, vartotina. Tačiau pasitaiko ir nevartotinų žodžių. Jų iš esmės yra trys grupės:
• Nevartotinos svetimybės, kitaip dar jas galima vadinti barbarizmais, kad atskirtume nuo vartotinų svetimybių;
• Nevartotini vertiniai, kitaip – vertalai, kad atskirtume nuo vartotinų vertinių;
• Netinkama reikšme pavartoti žodžiai, kuriuos kai kas vadina semantizmais;
Suabejojus kokio nors žodžio reikšme, reikia tikrintis norminamojoje kalbos literatūroje.
Taigi kaip minėjau, lietuvių kalbos žodynas nėra vienalytis. Jį sudaro savi ir iš kitų kalbų atkeliavę žodžiai (skoliniai). Tai būdinga visoms kalboms....