Ldk šeimos teisė

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Referatas „Šeima ldk. Referatas „Šeima ldk. Ldk luomai. Ldk luomai. Seimos teise lietuvos statutuose referatas. Teisė šeima referatas. Seimos teise lietuvos statutuose referatas. Teisė šeima referatas.

Feodalinė Lietuvos teisė be kitų reguliavo ir šeimos turtinius santykius, kurie sudarė vieną iš pagrindinių ekonominių-socialinių santykių rūšių visuomenės ir valstybės raidoje. Remiantis šeima buvo organizuojami visi feodalinės nuosavybės institutai.
Šeimos teisę reguliuojančių normų LDK surandame jau 1387m. Jogailos privilegijoje ir vėlesniuose valstybiniuose aktuose. Atmetus atgyvenusias normas, o kitas papildžius ir susisteminus, jos buvo įjungtos į Pirmąjį (1529 m.), vėliau į Antrąjį (1566 m.) ir pagaliau į Trečiąjį (1588 m.) Lietuvos Statutus. 1588 m. Lietuvos Statutas buvo pats stambiausias LDK kodifikuotas įstatymų rinkinys jis ilgiausiai galiojo ir aiškiausiai atspindėjo feodalų šeimos padėtį to meto visuomeniniuose santykiuose.
Tačiau Lietuvos Statuto nuostatai nebuvo vienintelis įstatymas valstybėje. Priimtas reikalaujant įsigalinčios bajorijos klasei, Lietuvos Statutas gynė jos viešpataujančią padėtį valstybėje. Kiti luomai ir žmonių grupės turėjo kitus, jiems skirtus įstatymus. Savivaldybę gavę miestai vadovavosi Magdeburgo teise. Žydai ir totoriai turėjo savus įstatymus ir privilegijas. Didžioji gyventojų dauguma - valstiečiai - neturėjo jokios rašytinės teisės ir faktiškai priklausė nuo feodalų jurisdikcijos. Be to, tam tirą šeimos santykių sritį reguliavo bažnyčia kanonų ir romėnų teisės pagrindu. Tiesa, Lietuvos Statute yra nemaža normų, kuriose kalbama apie kitus luomus ir žmonių grupe. Tačiau jų teisių šis teisynas negynė ir iš esmės reglamentavo tik tų luomų santykį su bajorija kaip valdančia klase. Todėl Trečiajame Lietuvos Statute nustatytos santuokos sudarymo sąlygos iš esmės liečia tik bajorijos klasei priklausančius asmenis. Bajorai buvo užsitikrinę sau išimtinę teisę į žemės nuosavybę. Todėl dalis sąlygų, kurios yra susijusios su turtine padėtimi, nelietė pagrindinės gyventojų masės - valstiečių, buvusių asmeninėje ir turtinėje feodalų priklausomybėje. Antra vertus, Lietuvos Statutas kaip pagrindinė feodalinės teisės sistema valstybėje ilgai galiodamas veikė feodalinės teisinės minties formavimąsi ir teisinę sąmonę. Tai turėjo įtakos, sprendžiant valstiečių ir miestiečių luomų šeimų klausimus.
I Statutu nustatyta, kad našlės kunigaikštienės ponios, kunigaikštytės panelės ir merginos turi teisę savo draugų patariamos, laisvai ištekėti už ko panorėsiančios. Tačiau be tėvų sutikimo, o jeigu jų nebuvo, be dėdės ir brolių sutikimo merginos tekėti negalėjo. Už šio reikalavimo nevykdymą iš jų buvo atimama teisė gauti kraitį ir paveldėti motinos turtą. Jeigu motinos turto nebuvo tokia duktė netekdavo teisės paveldėti tėvo turtą....