Ldk istorija 1430 - 1570 m

Konspektas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Ldk istorijos konspektas. Ldk istorijos konspektas.

Švitrigaila 1430-1432Vytauto mirtis 1430 spalio 27 d.Po jo mirties bajorai ir didikai nepaisydami 1413 Horodlės sutarties Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbė Švitrigailą;1430 pab. tapo aišku, kad karas tarp Lietuvos ir Lenkijos yra neišvengiamas. 1431 m. birželio 19 d. Skirsnemunės sutartis. Sudaryta Lietuvos ir Ordino gynybos-puolimo sąjunga. Ši sutartis sukūrė naują politinę situaciją. Netrukus kryžiuočiai įsiveržė į Lenkiją. 1432 lenkai oficialiai pripažino laikiną LDK valstybinį atskirumą. 1432 m. Naktį iš rugpjūčio 31 d. į rugsėjo 1 d. sąmokslininkai įvykdė perversmą, užpuldami Švitrigailą. Žygimantas Kestutaitis 1432-1440Jis panaikino visas Švitrigailos sudarytas sutartis, kurios buvo žalingos Jogailai, ir žadėjo remti Lenkiją prieš visus jos priešus.1435 Pabaisko mūšis (pilietinis karas, baigėsi Švitrigailos kariuomenės su Livonijos ordino armija sutriuškinimu). Šiuo mūšiu sunaikinta Livonijos ordino kariuomenė.Kazimieras Jogailaitis 1440-1492 Nepaisant susitarimo su lenkais vos tik Kazimieras Jogailaitis atvyko į Lietuvą, jis buvo paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu. Ponų tarybos lyderis Jonas Goštautas. Per pirmuosius ketverius Kazimiero valdymo metus Ponų taryba stabilizavo padėtį Lietuvoje. Situacija keičiasi 1444 kai žuvo Lenkijos karalius Vladislovas III. 1445 lenkai pareikalavo, kad Kazimieras grįžtų ir užimtų sostą. Kazimieras išvyko 1447 paskelbęs privilegiją, kurią įsipareigojo garantuoti Lietuvos atskirumą.Kazimierui auklėjamam Krokuvoje vis mažiau ėmė rūpėti Lietuvos reikalai. Visa valdžia buvo palikta Ponų tarybai.1471-1526 Jogailaičiai vienu metu valdė net keturias didžiules regiono valstybes: Lietuvą, Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.1492 Kazimiero Jogailaičio mirtis.Aleksandras 1492-1506 (Kazimiero sūnus)1492 jis paskelbia privilegiją, kuria praplečia LDK bajorų teises.1501 Melniko aktas – Lenkija ir Lietuva yra sujungiamos į vieną...