Lazeriai

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
6 puslapiai

Lazeriai referatas. Lazeriai referatas.

Lazeriai ir netiesinė optika tampa inžinerijos dalimi
Valdas Pašiškevičius
Ne taip seniai viskas buvo paprasčiau. Turėjai telefoną patikimai dviem laidais prijungtą prie tinklo, susukdavai numerį, atsiliepdavo draugiška operatorė (kažkodėl ten dirbo daugiausia moterys) ir pasiūlydavo palaukti tol, kol sujungs. Kuo toliau skambini tuo ilgiau lauki. Viskas - logiška ir aišku. Dabar atrodo, kad tada ir visas gyvenimas slinko tuo pačiu anemišku greičiu. Viską pakeitė personalinis kompiuteris, kuris, kainai tolygiai krintant, tapo masinio vartojimo atributu. Labai greitai buvo suvokta, kad, sujungus kompiuterius į tinklus, atsiranda kokybiškai naujos galimybės keistis informacija. Po to atsirado Internetas, kuris vis dar plečiasi spartėjančiais tempais. Dar pridėkime mobiliuosius komunikacijų įtaisus, kurie tolydžio virsta kažkokiu telefono ir kompiuterio hibridu, ir staiga ima atrodyti, kad telefonų stočių operatorės gyveno kažkokioj nelabai realioj praeityje. Visos šitos evoliucijos, ar greičiau revoliucijos, pasekmė yra spartėjančiai augantis telekomunikacijų naudojamų dažnių juostos plotis. Tai - neišvengiama. Šiam reiškiniui netgi buvo sukurtas pavadinimas - dažnių juostos sprogimas (bandwidth explosion) - tiksliai apibūdinantis jo ekspansyvią galią. Elektroniniai įrenginiai ir perdavimo linijos aiškiai nebegalės patenkinti sparčiai augančių poreikių. Tradicines elektronikos technologijas tolydžio turės pakeisti fotonikos technologijos, kurios potencialiai yra pranašesnės tiek realiai pasiekiama perduodamų signalų sparta, tiek, pagaliau, ir kaina. Tai aiškiai suvokia ir telekomunikacijų kompanijos, ir mokslininkai, kurie dirba optikos ir lazerių fizikos srityse. Naujų fotonikos technologijų kūrimas jau senokai nebėra vien tik akademinio susidomėjimo objektas. Bendradarbiavimas tarp universitetų fotonikos laboratorijų ir komercinių kompanijų šiais laikais yra kaip niekad glaudus - pastarosios dažnai finansuoja net ištisų universitetinių tyrimo centrų veiklą. Mokslininkai, dirbantys fotonikos srityje, savaime suprantama, nelieka tik pasyvūs šio guvaus komercializmo idėjų stebėtojai. Kaip grybai po lietaus visame pasaulyje dygsta naujos fotonikos kompanijos, steigiamos tiek ką tik disertacijas apgynusių daktarų, tiek ir jau pražilusių profesorių. Šiame kontekste norėčiau plačiau papasakoti apie darbus lazerių ir netiesinės optikos srityje, kurie atliekami Karališkajame technologijos institute Stokholme. Čia reikėtų papildomai informuoti, kad tiriamųjų darbų finansavimas šioje aukštojoje mokykloje yra pačių mokslininkų rūpestis, nes Švedijos vyriausybė šiems tikslams neskiria jokių papildomų resursų. Kadangi visi finansai,...